Forlængelse, nødpasning og nødundervisning

Kære forældre

I er selvfølgelig allerede bekendt med, at regeringen har forlænget de gældende retningslinjer frem til 7. februar 2021. Sådan må det være i en ganske alvorlig situation, og vi – forældre og alle ansatte – kan derfor kun grave endnu mere tålmodighed og vilje frem til at klare de kommende uger, som også meget nemt kan blive forlænget ud over 7. februar.

For Naturfriskolen betyder det,

 • at de gældende retningslinjer forlænges
 • at der er nødundervisning, som vi prøver at  planlægge, så det passer bedst til børnenes formåen og udholdenhed
 • at nødundervisning betyder, at vi ikke skal følge fagrækken, men må prioritere blandt fagene
 • at udfordrede elever fortsat må komme på skolen og få hjælp

og:

 • at der kan etableres nødpasning

På Naturfriskolen har vi valgt at tilbyde nødpasning – og det fortsætter vi med.
Nu, hvor nedlukningen fortsætter minimum de kommende tre uger, justerer vi på indholdet af nødpasningen og tilbuddene i nødundervisningen.

Nødundervisningen har nu fungeret i 8 skoledage. Alle vores børn er i gang med noget. De er ikke nødvendigvis i gang med det hele – og startvanskeligheder har der været nok af.
Justeringer fra næste uge:

 • Børnene, der bliver nødt til at være i nødpasning i Naturfriskolens SFO får tilbudt hjælp til lektier og opgaver af én af lærerne hver dag kl. 10.
 • Der er ikke hjælp til lektier eller undervisning i den resterende SFO tid.
 • Børnene i 0. klasse får deres opgaver og hjemmearbejde udleveret af Sandra én gang om ugen. Det orienterer Sandra jer om på mail.
 • Der bliver etableret faste online spørgetimer på meet for de øvrige klasser. Det kan I orientere Jer om på børnenes classroom. De store børn er fuldstændig selvhjulpne. Hjælp børnene i 2.-3. og 4.-5. klasse med at være opmærksomme på alle informationer, aktiviteter, lektier og beskeder på classroom.

Noget fortsætter……..

 • I kan altid få fat på os. Ring, skriv en sms eller en mail, hvis der er noget, I er i tvivl om. Uanset om det handler om lektier, bøger, koder eller andre udfordringer, kan I altid fange os i arbejdstiden. Vi er på arbejde og vil gerne hjælpe både børnene og Jer.
 • Der er online musikundervisning hver fredag. Der skal børnene være ved deres computer eller chromebook på de tidspunkter, hvor deres undervisning starter. De skal blot trykke på meet-linket på forsiden af deres classroom, så er de virtuelt med i undervisningen. 
  • kl. 9:15 er det 2.-3. klasse
  • kl. 10:30 er det 4.-5. klasse
  • kl. 12 er der undervisning for 6.-7. klasse
 • Der er morgensnak og morgensang på facebook hver dag kl 9 (+/- afhængig af visse personers tekniske evner) (der undskyldes hermed for diverse udfald og forsinkelser)

Og så en lille bøn……I de kommende uger vil medierne helt sikkert flyde over af bekymring og snak om fagligt og socialt efterslæb hos alle Danmarks skolelever. Det gavner ikke vores børn og unge. 
Og det må ikke blive noget, der belaster dem – og forfølger dem i fremtiden.
Der er ingen af os, der har bedt om at være i centrum af denne historiske periode . Og slet ikke den måde corona, COVID-19, cluster 5 og nu B117 påvirker vores hverdag, familieliv og børnenes skolegang.
Jeg er sikker på, at vi alle gør det, så godt vi kan. Forældre, ansatte og børn. Vi prøver os frem og lærer undervejs. Det er nyt land og ‘vi er allesammen alene hjemme’…..

Så: ro på – så vidt muligt. 
Lad os hjælpe hinanden med, at det stadig er godt og sjovt at være barn på Naturfriskolen.
Lige nu handler det om tillid og om, at vi i fællesskab finder den rette balance mellem skolearbejdet og kunsten at bevare lysten til at gå i skole på afstand. 
Og snart i virkeligheden.
Det glæder vi os til.


God aften
og gode hilsner fra alle på Naturfriskolen
//Kirsten

Naturfriskolen er lukket frem til den 17. januar

Kære forældre

Jeg håber, I har en dejlig juleferie og har nydt juleaften og de forgangne juledage med jeres nærmeste.

I har sikkert set pressemødet fra statsministeriet i aftes, hvor statsministeren flankeret af myndighederne redegjorde for smittetal, smittetryk og presset på landets sygehuse. Det går ikke, som det skal med coronasmitten. Det går slet ikke.
Derfor er de skærpede restriktioner, der blev indført kort før jul, nu forlænget med 14 dage til den 17. januar 2021.
Vi er med andre ord igen inde i en periode med COVID-19 nedlukning af det meste af samfundet. Ligesom i foråret, men nu med højere smittespredning og dystre prognoser.
Selvom det lige nu ser forholdsvis fornuftigt ud med smitte tallene på Mors, rammer nedlukningen os på lige fod med resten af landet.
Der bliver ikke tale om en differentieret nedlukning, fordi der er pres på sygehusvæsenet i alle regioner.
Så; vi må på den igen, og holde skole på afstand – forhåbentlig kun de første to uger i det nye år.

For os på Naturfriskolen betyder det konkret:

 • at der ikke bliver undervisning i klasselokalerne eller andre steder på eller omkring skolen
 • at SFO’en er lukket, undtagen for børn, hvis forældre varetager en samfundskritisk funktion eller ikke kan arbejde hjemmefra
 • at vi etablerer fjernundervisning for alle børn i dansk, matematik, engelsk, tysk og naturfag
 • at der ikke bliver undervisning i musikskolen
 • at juniorklubben holder forlænget juleferie

Med hensyn til fjernundervisning:
Alle børn får undervisningsmateriale af deres lærere senest tirsdag den 5. januar om morgenen, hvor vi efter planen skulle have påbegyndt det nye skoleår.
I hører hver især fra jeres barns klasselærer, der er jeres primære kontakt i de knap to uger, nedlukningen er varslet.
Børnene i 4-5. og 6-7. klasse modtager materialerne på deres skolemail. De yngste børn modtager materialet på forældrenes mail.
Hvis I mangler nogle af børnenes bøger, penalhuse eller en chromebook til onlineundervisningen, kan I hente det på skolen mandag den 4/1 eller  tirsdag den 5/1 kl. 8:30 – 15.
Kirsten Haahr kontakter de børn, hun har ekstra timer med.

Med hensyn til pasning i SFO:
Naturfriskolens SFO er lukket. Vi har været i kontakt med de forældre, der varetager samfundskritiske funktioner eller ikke kan arbejde hjemmefra, og har sørget for nødvendig pasning for dem.

Med hensyn til musikskolen: Det er nærmest umuligt at holde musikskole under de vilkår, corona byder os  for tiden. Nok en gang suspenderer vi undervisningen. Nok en gang lover vi, at I ikke bliver opkrævet for undervisning, jeres børn ikke har mulighed for at modtage.

Med hensyn til juniorklub:
I hører helt sikkert nærmere fra Bent, men som I kan læse i vedhæftede pjece, er alle klubtilbud også omfattet af COVID-19 nedlukningen.

Vi ved, at det er bøwlet og besværligt for jer.
Træls og tungt måske at få eget hjemmearbejde og børnenes fjernundervisning til at hænge sammen.
Men ifølge sundhedsmyndighederne er det nu, vi i fællesskab har sidste chance for at holde epidemien under kontrol og knække kurven.
Og så skal vi vaccineres.
Hurra, når vi når dertil – og kan få vores liv tilbage. Selv kan bestemme, hvem vi vil se, hvornår og til hvad. Lad os satse på, at det bliver i 2021.

2020 blev året, de færreste vil savne. Året hvor vi lærte ikke at give hånd, når vi mødtes eller krammere, når vi havde lyst til det. Vi har lært, hvor meget, der kan lade sig gøre digitalt og virtuelt. Og hvor meget man savner alt det, der ikke kan lade sig gøre digitalt og virtuelt.
Vi har oplevet, hvor kedeligt og usundt det er at sidde alt for længe ved skærmen, og hvor meget vi savner de fællesskaber, der plejer at fylde i vores liv; motionen, biografen, musikken, foredragene, besøg hos venner og familie.
Nu er det snart slut med 2020, og her på tærsklen vil jeg på vegne af alle på Naturfriskolen ønske jer et godt og lykkebringende Nytår,hvor vi får gang i vaccinen, så vi kan mødes til kendte forhold i løbet af 2021.

Forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i Danmark

Vi har fået et Covid-19 smittetilfælde på Naturfriskolen

Nå – så er det blevet vores tur…..

Den kortfattede meddelelse er, at der  fredag morgen er konstateret et Covid-19 smittetilfælde på Naturfriskolen

Vi har efter samråd med Morsø Kommunes forvaltning for Skoler og Dagtilbud besluttet at hjemsende alle elever og ansatte, der var på skolen fredag den 27. november.

I skal forholde jeg således:

 • Gå i selvisolation
 • Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 • Bestille tid til Covid-19 test på: www.coronaprover.dk

Vi genoptager skolegang og SFO tirsdag den 8. december for alle, der kan berette om et negativt testresultat.

Vær ikke bekymret 🤗

Læs videre “Vi har fået et Covid-19 smittetilfælde på Naturfriskolen”

Generalforsamling

Ved sidste generalforsamling, blev der besluttet, at vi skulle forsøge med færre medlemmer i bestyrelsen pga. skolens størrelse og dermed forældre, der ønsker at stille op. Der blev ligeledes besluttet, at der kun kan sidde forældre-repræsentanter i bestyrelsen, fordi vi mener, at det er dem der har størst interesse i skolens daglige virke. Vi besluttede også at både skolekreds og forældrekreds skulle have valgret til at vælge forældre ind i bestyrelsen.

Der blev valgt og konstitueret følgende:

 • Formand: Helene Weiskvist
 • Næstformand: Lars Pedersen
 • Kasserer: Veronica Grankovska
 • Sekretær: Rebecca D. Olesen
 • Medlem: Karin Peitersen

Suppleanter: Janni Buchhave og Circeline Nibe

Kontaktoplysninger kan findes her bestyrelsen

Kære forældre


Så skal vi ‘på den igen’… Jeg behøver vist ikke fortælle om cluster 5, corona mutationen, der i dag lukker 7 kommuner i nabolaget. Efter pressemøderne igår og her til aften har vi fået nok en forhindring at slås med.
Heldigvis lukker Morsø kommune hverken grænser, broer eller skoler – og alligevel påvirker det vores lille skole, da vi er fire thyboer, der har vores gang på Naturfriskolen.
Bjarne, Jens Peter, Hanne og jeg må ikke forlade Thisted Kommune de kommende 4 uger.

Fakta er, at vi nok engang skal justere vores hverdag, vores skema, ændre dækningen i SFO, ift. rengøringen og få styr på at lave kontorarbejde på afstand. 

Ændringerne er i korthed:

Læs videre “Kære forældre”

Så kan vi endelig holde vores generalforsamling!

På grund af – og nu på trods corona restriktioner, forholdsregler og forsigtigheder kan vi nu afholde vores ordinære generalforsamling med et halvt års forsinkelse.

Vi har været i god dialog med friskoleforeningen, fordi vi overvejede at afvente forårets kommende generalforsamling.

Men budskabet er klart: Hvis vi kan (= må), skal vi!

Og det gør vi så med glæde. Og med hensyntagen til forskrifter for større forsamlinger:

 • portionsanrettet forplejning = sandwich,
 • opstilling i salen = næserne samme vej
 • ro i geledderne = alle skal blive på deres plads og beherske jubel og glædesudbrud

Med ovenstående in mente vil vi gerne se så mange af Jer som muligt denne aften.

Vi vil også i år gerne imødekomme travle forældre og andre ved at servere et let aftensmåltid og tilbyde børnepasning til de små. Børnene må gerne spise sammen, fordi de er tætte til hverdag. Vi andre tager den omtalte sandwich med til mødet.

Den tidlige start gør, at mødet også afsluttes tidligt, så børnene kan komme hjem til ordentlig tid. 

Vi vil gerne vide, hvor mange børn, der kommer til pasning og hvor mange, vi skal lave mad til. Giv gerne Hanne, Jane eller Kirsten besked.

Vedhæftet finder I dagsordenen, der ud over de lovbestemte punkter kun indeholder vores eget forslag om nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.

Og I kan roligt møde op. Vi har kandidater, der stiller sig til rådighed for arbejdet i bestyrelsen de kommende år. De bedste hilsner fra 
Skolebestyrelsen/Helene Weiskvist

Hent indbydelse

Nyhedsbrev august 2020

Sikken en skolestart. Efter en dejlig søndag formiddag med flot fremmøde, kagemand, linedance, hotdogs og fødselsdagsstemning har vi nydt at holde skole – næsten som før corona.Samtidig har vi haft sommer som i syden, glade børn og sprudlende lærere.  Nu nærmer temperaturen sig det normale, ligesom hverdagen i nye klasser med nye lærere er ved at indfinde sig. Og det er godt.Vi nåede at nyde det flotte vejr på vores første naturskoledag, der startede temaet: Vand – og passende udviklede sig til ‘Store Badedag’
Læs videre “Nyhedsbrev august 2020”

Velkommen til et nyt skoleår, 2020 – 2021

Kære børn og forældre

To meteorologiske sommerdage blev det til i juli måned i år. TO , som i 2  😁!! 

Ikke meget høj sol og sommervarme. Til gengæld masser af blæst, regn og efterårsstemning på vores kanter. 

Men nu, hvor vi skal i skole igen, varsler DMI om landsdækkende varmebølge og regional hedebølge. Lad os nu se, hvad det bliver til – har man lyst til at tilføje.

Uanset vejret håber vi, at I har nydt Jeres sommerferie. 

Og: varmebølge eller ej, så starter det nye skoleår på

Læs videre “Velkommen til et nyt skoleår, 2020 – 2021”

SOMMERBREV 2020

Linedanser – vælge livet, hvilken er din vej?

Følge hjertet, uforfærdet. Sige ja og nej. 

Verden spørger tit hvordan – og alt for lidt hvorfor.

Der er så mange ting, man kan – stå for det, du tror!

Gid du aldrig mister modet, og lader det onde uimodsagt.

Når viljen befries – da falder magt

Per Krøis Kjærsgaard, 1998

Læs videre “SOMMERBREV 2020”