Åbningstid

Der findes personale på skolen i tidsrummet

6:15 – 16:45