Om os

Værdier

Naturfriskolens mål er at give vores børn LÆRING FOR LIVET.

Undervisningen på Naturfriskolen tager udgangspunktet i det Grundtvig-Koldske idégrundlag, menneskesyn. Vi har morgensang og fortælling; vi fastholder traditioner og fejrer årstiderne.
I mødet mellem børn og voksne vil børnene opleve voksne, der tror på dem og som ønsker at hjælpe dem videre – både på det faglige og personlige plan.

Naturfriskolen er en friskole der har særligt fokus på natur, musik, bevægelse, kreativitet og dygtighed
Vi arbejder ud fra en målsætning om, at udvikle vores elever til hele mennesker med et sundt selvværd.
Naturfriskolen er et trygt sted, hvor børnene glæder sig til at komme, hvor de har lysten til at lære og lære fra sig. Hvor de udvikler troen på egne og andres evner i et fællesskab med gensidig respekt for forskelligheden.
(Vi har 6 værdier/fokuspunkter, vi holder skole på)

 
Dygtighed og traditioner

Dygtighed handler om at udvikle så mange færdigheder så godt som muligt – og at kunne omsætte dem til brugbare metoder.
På Naturfriskolen arbejder vi ambitiøst og målrettet på at give børnene færdigheder som at læse, regne, synge, spille musik, udfolde sig fysisk, praktisk, kreativt og kunstnerisk. Disse færdigheder anvender vi i praksis i vores naturskole del og i forskellige projekter. Her oplever børnene, hvor sjovt det er at mestre og blive dygtige til noget.
Når man først er dygtig til noget, er det nemmere at blive dygtig til andre ting – livet igennem.

Naturfriskolen vægter de danskfaglige færdigheder højt, da de skaber grundlag for læring i de øvrige fag og i livet generelt.
Derfor tilbyder vi specialfaglig støtte og undervisning i børnenes vante rammer, når behovet opdages.
Vi bruger dagligt IT som redskab i undervisningen. Børnene bevæger sig hjemmevant på forskellige platforme og undervises i sikkerhed og ordentlighed på nettet i alle klassetrin.

 

Naturskole

Naturfriskolen supplerer den traditionelle klasseundervisning med naturskole og udeundervisning.
Det gør vi, fordi vi ønsker at uddanne børn til at have et tilhørsforhold til naturen.
Vi ønsker at bevare, værdsætte og udvikle børns tilknytning til naturen gennem oplevelser, viden og aktivitet.
I naturen er der højt til loftet, og børnenes evne til at koncentrere sig forbedres. Alle sanser stimuleres og der er større frihed til at udfolde sig. Vi oplever, at det har stor effekt på børnene at opleve, mærke, se og føle, ligesom konkretiseret viden ofte gør det lettere at lære.
Samtidig bliver de styrket i deres sociale relationer, samarbejde og sammenhold
I praksis betyder det, at vi benytter os af de enestående naturmæssige omgivelser, vi er placeret i – både tæt på skolen og lidt længere væk.

 

Musik

Musik er fællesskabende, inddragende og kulturbærende.
Musik og sang er en naturlig del af hverdagen på Naturfriskolen. Musik er et sprog alle forstår, og musikkens grundelementer er universelle. Derfor er musik et redskab til skabelse af dialog mellem os som mennesker.
I praksis betyder det, at der hver dag er morgensang, der undervises i musik og sammenspil, der synges i timerne, der arbejdes med musik og optrædener i lille og stor målestok.

 

Kreativitet

Naturfriskolen inddrager det musisk-kreative aspekt i undervisningen for herigennem at støtte den læring, som sker, når kroppen og sanserne er i spil. Her har vi særlig vægt på natur, bevægelse, musik og praktiske/kreative fag generelt.

Kreativitet handler om at se, opleve og tænke i nye baner. At lære at se og åbne for indtryk og udtryk. At lade sig bevæge og selv bevæge. Alene eller sammen med andre. Det er fordybelse, proces og produkt i forskellige udtryk.
I praksis betyder det, at vi vægter den skabende proces i alle fag. Vi ønsker at bevare barnets åbne sind og bruge den legende og eksperimenterende tilgang til verden. Vi arbejder projektorienteret i mange sammenhænge.

 

Bevægelse

At bevæge sig fysisk, alene eller sammen, indeholder i sig selv en skabelse af både følelsesmæssig og intellektuel kunnen. Bevægelse, leg og idræt åbner op for en læring om sig selv og andre, som sker i en selvforglemmende sammenhæng.
I praksis betyder det, at vi prioriterer bevægelse både som et særskilt fag, men også som en del af den almene undervisning. Vi ønsker at vække sanserne og inddrage kroppen hele skoledagen igennem.
Det skal være sjovt at spille bold, bygge huler, svømme, hoppe tabel og sjippe.

 

Hvordan?

Naturfriskolens ansatte sætter disse fokuspunkter i spil i et engageret fællesskab.
Vi vægter tillid frem for kontrol og søger refleksion frem for snævre regler. Vi prioriterer nærhed og tid til fællesskabet, at turde sætte sig selv i spil og lære sammen.

 

Undervisning

Som fri grundskole har vi valget mellem at følge folkeskolens Fælles Mål eller formulere og få godkendt vores egne. Vi har valgt at følge folkeskolens Fælles Mål, fordi de danner en god ramme for skolens arbejde.

Differentieret undervisning

  • kræver kompetente og engagerede lærere at undervise differentieret, og det har Naturfriskolen
  • færre børn i klassen gør differentieret undervisning mulig
  • elever hjælper hinanden. Det er faktisk en af de bedste måder at lære på – at lære fra sig. Børn skal forstå det indlærte for at kunne videreformidle det.