Værdier

Faglighed

Undervisningen skal være faglig velfunderet og stå mål med folkeskolen. Ud over dét skal undervisningen være meningsfuld og spændende for eleverne og lærerne. Undervisningen skal være differentieret, så eleven uanset niveau bliver mødt med passende udfordringer.

Til undervisningen hører der også passende pauser. Det er almindelig kendt, at både hjernen og kroppen har brug for pauser for at bibeholde koncentrations evnen men også for at bevare glæden ved at lære.

Vi ønsker at der anvendes en bred vifte af metoder i undervisningen, så det motiverer flest muligt til at tage imod undervisningen. Det er ikke kun den boglige faglighed, men også fagligheden omkring det sociale der er vigtig i et menneskes dannelse.

Bevægelse er også en vigtig forudsætning for undervisningen, fordi vi ved at krop og hjerne arbejder gensidig sammen. Eksempelvis kan nogle børn bedre huske alfabetet ved at hoppe imens man siger bogstaverne. Osv.

Trivsel

Vi ønsker trivsel både for eleverne, lærerne og forældrene.

Trivsel og motivation er en forudsætning for at tage imod læring. Derfor vil vi gerne lægge vægt på relationen imellem lærer og elev og eleverne imellem. Vi har en anerkendende kommunikation og en sund respekt, hvor der sættes de rette grænser med forklaring til eleven. Elever får hjælp til at klare konflikter og der gribes hurtigt ind over for mobning og anden mistrivsel. Vi vil arbejde for fællesskab og at vi alle hjælper hinanden.

Det er også meget vigtigt at lærerne trives for det fremmer lysten og kreativiteten i undervisningen. Derfor skal der være et godt arbejdsklima, hvor alle føler sig trygge.

Forældrene skal føle sig trygge ved henvendelse til skolen. Vi ønsker en gensidig åbenhed og vilje til at forstå hinanden til fælles bedste.

Natur og udeliv

De forskellige fag som eleverne skal kunne mestre, kan gøres mere meningsfuld og spændende ved at inddrage det omgivende samfund og naturen.

Vi har en fantastisk natur lige uden for døren med strand, sø og skov. Det kan udnyttes i mange forskellige fag og på alle klassetrin. Eksempler på dette kan være, at vi kan bruge blæsten i undervisningen og lave små forsøg. Undersøge hvad en sø indeholder og hvordan livscyklus er i en sø. Hvor mange forskellige træer er der i skoven? Osv. Her vil vi naturligvis også få bevægelse og sansernes brug ind i undervisningen.

Vi har stor opbakning ude i lokalsamfundet og vi vil gerne gøre brug af de muligheder der er, hvor andre kan give deres erfaring og viden videre. Eksempelvis kunne det være et besøg hos en tømre, hvor man kan se, hvordan han arbejder med materialerne og hvordan han anvender matematik i arbejdet. Det kunne være en tur hos moler museet med ekspert undervisning, hvor eleverne selv skal ud og lede efter levn fra fortiden. Det kunne være et besøg hos købmanden, hvor de små skal lære at forstå priserne. Der er uanede muligheder – bare det har kvalitet og giver mening i undervisningen.

Rummelighed

Da vi er en lille skole kender vi alle hinanden. Det gør, at store som små har nemmere ved at tage vare på hinanden. Heri ligger der også en forståelse af, at vi alle er forskellige med forskellige styrker og svagheder. Dét skal der også tages hensyn til – både i undervisningen og i frikvarteret. Vi vil gerne give vore børn en oplevelse af ansvarlighed og at der er brug for alle.

Medindflydelse

Naturfriskolen er jo forældrenes skole. Derfor er det oplagt, at man har medindflydelse som forældre. Desuden er der mulighed for at følge sit barns læring tæt. Idéer til ændringer/forbedringer modtages med glæde, så længe det giver mening og passer ind i skolens værdier og vedtægter.

Udarbejdet af skolebestyrelsen januar 2015.