Naturfriskolen søger lærer

Naturfriskolen søger en positiv og engageret lærer på fuld tid fra august 2020. 

Du skal kunne undervise i dansk og engelsk på mellemtrinnet, matematik i indskolingen, være klasselærer og have lyst til at fortælle. Hvis du brænder for andre fag eller har har andre kompetencer og ideer, du gerne vil udfolde, finder vi rum til det.

Vi har fokus på  at integrere naturen i vores undervisning, og oplever naturen som et mulighedsrum for læring gennem aktiviteter. Vi forestiller os, at du har det på samme måde.

Naturfriskolen startede i sommeren 2015. Vi har 46 skønne elever fra 0.-8. klasse. På Naturfriskolen har vi fokus på dannelse, fællesskab, naturskole, høj faglighed og trivsel. 

Vi har et meget engageret og veluddannet personale, som klart er medvirkende til den positive omtale af skolen og lokalsamfundets fantastiske opbakning. Alle klasser har en ugentlig skemalagt dag med naturskole, samt 2 lektioner formidling, hvor teori og praksis forenes til duelig viden. 

Som person er du: 

 • Positiv af natur og skaber en god, uformel stemning omkring dig 
 • Faglig dygtig og dit engagement smitter af på dine omgivelser 
 • Anerkendende og motiverer eleverne til at yde deres bedste 
 • Tydelig i din kommunikation med elever, forældre og kollegaer 

Vi tilbyder: 

 • En friskole med et kompetent og engageret personale, som samarbejder og bruger hinanden som sparringspartnere. 
 • En friskole hvor der ikke er langt fra idé til handling 
 • En friskole med et tæt skole/hjem samarbejde 
 • Et job hvor du kan være med til at sætte dit personlige præg på skolen 
 • Et uformelt kollegialt miljø med en masse gode grin 
 • En placering på det naturskønne Nordmors 

Vil du høre mere om stillingen kan du kontakte skoleleder Kirsten Ringgaard på 5191 9876 eller formand for skolebestyrelsen Helene Weiskvist på 2629 1549 

Vi håber, du kommer og besøger os på skolen. 

Du kan læse mere om skolen og vores værdier på www.naturfriskolen.dk 

Send din ansøgning og relevante bilag til [email protected] 

Ansøgningsfrist er den 28. maj 2020. Samtaler bliver afholdt i uge 23. 

Stillingsopslaget kan hentes/udskrives her
Stillingsopslag

Myretuen starter på fredag: HURRA HURRA HURRA

Kære forældre

Fredag eftermiddag fik vi endelig besked fra Morsø Kommune, at vi må åbne Naturfriskolen for jeres børn fredag den 1. maj.

Morsø Kommune skriver sådan:

Vi vil derfor gerne invitere Jer til:

Skolestart for Myretuen

fredag den 1. maj kl. 9 – 13

I forældre er velkomne til at deltage hele dagen, der primært vil foregå udenfor

Vi glæder os meget til at tage imod vores 5 nye børn – og Jer.

I modtager et brev med flere informationer om et par dage.

De bedste hilsner fra

alle på Naturfriskolen

/Kirsten

Naturfriskolens hverdag frem til den 11. maj

Kære alle

Tak for jeres tilbagemeldinger omkring SFO behov – og i det hele taget

Ud fra jeres behov er

SFO’ens åbningstider fra torsdag den 16. april og indtil videre:

 • Mandag til torsdag, kl. 6:40 – 16:30
 • Fredag, kl. 6:40 – 16

SFO’en har afspærret de områder med legetøj, der ikke skal bruges de kommende fire uger. Der barsles med spændende projekter, der primært vil foregå ude. Min mund er lukket med syv segl, men hvad minder ordet tipi jer om 😉

I øvrigt bliver der aflåst i SFO’en fra kl. 8:30 – 13, så morgenvagten kan rengøre og afspritte til eftermiddagens ophold.

Skoledagen for de store børn

Nogle af børnene i 5. klasse er kede af, at de ikke skal i skole, ligesom nogle af jer forældre undrer jer over det. 

Vi undersøgte tidligere muligheden for at sende 6. klasserne i skole, men det vil ingen myndigheder give deres accept af. Da 5. – 6. klasse er samlæst, giver det ingen mening at dele dem. De øvrige friskoler på øen, hvor 5.- 6. klasse samlæses, fortsætter også hjemmeundervisningen for eleverne i både 5. og 6. klasse.

Det er positivt og meget forståeligt, at børnene gerne vil i skole og være sammen med deres venner igen. 

Der er heller ikke noget, vi hellere vil, end at få vores helt almindelige skoledag med liv i alle kroge tilbage. Det bedste, vi kan gøre for at nå derhen så hurtigt som muligt, er i fællesskab at holde alle regler om afstand og hygiejne i hævd lidt endnu.

Skoledagen for 1. – 4. klasse

Vi har nu flyttet klasseværelser, så 1.- 2. klasse skal undervises i salen, når de skal være inde.

3.-4. klasses nye klasseværelse er i krea lokalet på 1. sal.

Vi har planlagt hverdagen og de skoleprojekter, der skal foregår udenfor.

Så igenigenigenigenigen HUSK: 

 • varmt tøj, der må blive beskidt – for vi skal bygge, male, grave, rode i jord og vand – og svine. Hver dag.

Vi skal også læse, lave matematik, skrive, snakke engelsk og spille musik.

Skoledagen starter kl. 8:30 med udendørs morgensang hver dag – med mindre det står ned i stænger.

På torsdag bliver det særligt festligt, fordi vi synger for dronning Margrethe, der fylder 80 år.🙌

Derfor hejser vi flaget og slæber højtalere og grej udenfor, så hele byen kan høre, vi synger morgensang igen.

Fra hver vores afmærkede plet i skolegården, så ingen kommer for tæt på hinanden. 

Kl. 8:30: morgensang, derefter skolefag indendørs 

kl. 10:00: udeskole / projektarbejde med faglige begreber og færdigheder

kl. 13:00: skoledagen slutter / SFO’en åbner for de børn, der er tilmeldt

Hver fredag er der musikundervisning for alle børn – i deres legegrupper. Jens Peter har på skift de mindre grupper inde i salen, mens vi andre fortsætter undervisningen udenfor.

I udeskolen får vi nu for alvor mulighed for at udfordre, om ‘baller til bænk undervisningen’ i klasseværelset er den bedste ramme omkring elevernes læring. Det bliver spændende.

Vi tager afsæt i forskellige konkret projekter, som kommer bredt omkring forskellige faglige begreber og færdigheder.

Vi starter med et forløb omkring  fotosyntese. Derefter skal børnene arbejde med at lave et herbarium og med relieffer, med keramik og med træ. Vi skal arbejde med mosaik og smadre porcelæn til en smuk udsmykning af skolen. 

De skal male legehusene, bygge videre på dem og udvide området med flere funktioner. 

Senere skal vi på ekskursioner til vores kendte nærområder. 

Vi skal med andre ord ikke bruge cykler i denne eller næste uge. Så har I lidt mere tid til at få dem top-tunede og lovlige.

Så der skal måles, beregnes, beskrives, tegnes og kreeres i en konkret og funktionel virkelighed. 

Vi glæder os og tror, vi får nogle spændende uger. Vi gør vores for at udnytte potentialet i vores nye rammesatte hverdag. 

Når vi mødes med børnene på torsdag, kommer de ind på skolen i deres legegrupper. En gruppe ad gangen. De får anvist deres håndvask og vasker hænder som det første.

Børnene kommer også selv til at spritte deres plads af og lærer at rengøre toilettet efter brug.

I kommer nok til at høre en del om håndsprit, rengøringssprit og sprayflakser, når de kommer hjem.

Samtidig sikrer Hanne og Kim, at kontaktpunkter, udendørs legeredskaber, toiletter og de lokaler, børnene opholder sig i, rengøres flere gange dagligt. Det skal nok gå det hele. 

Solen skinner

– og det er ret så passende for skolestart, dronningefejring og udeskole.

Lad os håbe, vi bliver velsignet med tørvejr og sol i rå mængder i den kommende tid.

Det må gerne regne om natten.

Vi skriver igen, når der er nyt om myretuen – og hvis der kommer nyt fra myndighederne.

Glade hilsner fra alle på Naturfriskolen

/Kirsten

Naturfriskolen åbner igen

 1. Brev
 2. Facts 
  1. Datoer & tider
  2. Skal jeres børn starte i skole og SFO?
  3. Medbring
  4. Hverdagen de kommende uger
  5. Hygiejne
  6. Transport
  7. SFO
  8. Myretuestart
 3. Bilag
  1. Udklip fra undervisningsministeriet og sundhedsstyrelsen
  2. Link til pjece

Kære forældre

Så er vi på Naturfriskolen på plads med en sundhedsmæssig forsvarlig plan for nødundervisningen af børnene i 0. – 4. klasse og genåbningen af SFO. Børnene i de ældste klasser modtager fortsat nødundervisning hjemme.

Det er vigtigt for os at pointere, at børnene ikke møder en normal skoledag, når de kommer i skole. Undervisningsministeriet kalder det nødundervisning. Det bunder dels i omfanget af fag, muligheden for afvikling af undervisningen med afstand og kravet om, at de skal møde så få lærere og pædagoger som muligt. Så vi vil fokusere på dansk, matematik, engelsk og naturfag. 

Det bunder også i det helt usete, mærkelige og lidt skræmmende, at ministeren har suspenderet undervisningsloven. Midlertidigt heldigvis. I den kommende tid er der ikke de samme krav til indhold, læringsmål mm, men til lokaler og adfærd. 

Og så en advarsel 😉 – dette brev er langt, noget af det er også tungt. Men det handler om børnenes og dermed jeres sikkerhed i familierne. 

Læs videre “Naturfriskolen åbner igen”

Påskehilsen fra Naturfriskolen

Kære forældre

Ved denne tid plejer børnene at spise deres sidste madpakke inden en tiltrængt påskeferie. Vi synger ‘Ferie – ferie – ferie…’, inden de stormer hjem med påskeæg, bedsteforældre, skiferie eller Lalandia i øjnene.

Men der er ikke noget, der er normalt eller plejer i år. Det er Corona-år, hvor alle store og små har lært alt for meget om virus, karantæne, respiratorkapacitet og håndsprit.

Så har vi prøvet det med,  vi har prøvet det sammen – og vi glemmer det aldrig

Det var det år med Coronaen….. 

Som min barndoms månelanding, bilfrie søndage, massakren i München er lejret i min forståelse af verden, bliver dette forår en katalysator for  vores børns billede af deres verden.

Hmmm – det bliver vist lidt højtragende.

Uanset, så glæder vi os meget  til det bliver hverdag igen. Og satser stærkt på, at vi må åbne Naturfriskolen igen efter påske

Læs videre “Påskehilsen fra Naturfriskolen”

Kære alle

Jeg videresender her to breve til Jer; fra henholdsvis Morsø Kommune og Friskoleforeningen.
Som I ved, har regeringen og myndighederne forlænget lukningen af skoler og institutioner frem til den 14. april. Folketinget har vedtaget lov og bekendtgørelser, der udmønter de foranstaltninger, vi alle skal agere under. Brevet fra Morsø Kommune uddyber nok en gang rammerne for nødpasning og udsætter før-skole børnenes skolestart. På Naturfriskolen betyder det, at vores Myretuebørn ikke starter den 1. april som planlagt.

I forhold til nødpasning, vil jeg bede Jer kontakte os, hvis forlængelsen giver jer nye udfordringer

Ring gerne til Hanne; 2942 1632 eller undertegnede.
Brevet fra Friskoleforeningen er langt og måske kun spændende for særligt interesserede, men udfolder de afsnit i loven om midlertidige foranstaltninger og bekendtgørelserne, der handler om friskoler. På et enkelt punkt følger Naturfriskolen ikke anvisningerne i brevet fra Friskoleforeningen. Vi har nemlig besluttet, at der ikke opkræves betaling for SFO i april måned, med mulig forlængelse

Læs videre “Kære alle”

Ordinær generalforsamling den 12. maj 2020 på Naturfriskolen

I henhold til Naturfriskolens vedtægter varsler vi hermed datoen for den ordinære generalforsamlingen for at åbne for forslag til dagsordenen.

Vi modtager meget gerne alle input, der skal sendes til:

formand Helene Weiskvist: [email protected]

I kan også vælge at ringe eller sende en sms på:

mobilnr.: 26 29 15 49

På generalforsamlingen vil der under beretningerne blive orienteret om de faglige, sociale og økonomiske forhold på Naturfriskolen. Der bliver som altid mulighed for spørgsmål

Den endelige dagsorden udsendes 14 dage før mødet, som vi har på grund af de særlige forhold forårsaget af Cononavirus har udskudt til tirsdag den 12. maj, kl. 19

Med venlig hilsen

på vegne af 

Skolebestyrelsen ved Naturfriskolen

Helene Weiskvist

Fælles hilsen fra Naturfriskolen

Kære alle 

🤗

Lige en fælles hilsen fra Naturfriskolen – her op til weekend efter den første uge uden skolegang.Vi har hver især været i kontakt med de fleste af familierne i vores klasser med stort, småt – og ikke mindst bøwl med koderne.Vi håber, koderne virker 

👍

… men håber endnu mere, at det fungerer for Jer med en hverdag, hvor der skal findes tid og form til både  hjemmeskole og hjemmearbejde. I kan fortsat skrive/ringe til jeres lærer eller undertegnede – I er meget velkomne.  Gerne i arbejdstiden.
Der er ingen, der ved, hvor længe vores hverdag vil være påvirket af COVID19, men indtil videre regner vi med at starte skolegangen mandag den 30. marts.Hvis vi hører andet, får I det at vide straks efter.
Vi har ikke haft nødpasning i denne uge. Kriterierne for nødpasning er de samme som i mandags, men nu har Morsø Kommune udfærdiget en skrivelse, som skal videresendes til Jer. Den er vedhæftet denne mail. 
Hvis I falder ind under nogle af kategorierne, og som bekendtgørelsen foreskriver har ‘afsøgt alle relevante pasningsmuligheder’ etablerer vi nødpasning på skolen. Skriv eller ring, hvis det bliver aktuelt, helst med en dags varsel.
Nu er der ‘You never walk alone’ på radiokanaler i hele Europa – en varm hilsen til alle i sundhedssektoren, der arbejder hårdt for at løse vores nye fælles udfordringer. Og til alle os, der ikke må arbejde, som vi plejer – og skal blive hjemme.
Kl. 9 er der morgensang med Phillip Faber (og biologiundervisning fra Randers Regnskov)
Nyd det & weekenden i solskinnet 

☀

Mange hilsner fra alle på Naturfriskolen/Kirsten

Bekendtgørelse om nedlukning og nødpasning træder i kraft