Skolens mål

Fagplaner

Undervisningen på Naturfriskolen Nordmors står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen. I fagene fortælling, teater og innovation har vi vores egen læseplan, mens vi i de øvrige fag følger de Forenklede Fælles Mål fra Undervisningsministeriet:

Folkeskolens Fællesmål
Dansk
Matematik
Musik
Idræt
Engelsk
Tysk
Natur/teknologi

Egne læseplaner
Fortælling
Teater

Fortælling

Fortælling danner grundlag for undervisningen i bl.a. historie, geografi og religion.

Der undervises i fortælling for alle klassetrin. Fortælling er en fast del af morgensamlingen. Alle elever får som udgangspunkt fortalt den samme fortælling.
Derfor vil eleverne kunne møde nogle af historierne flere gange i løbet af deres skoletid, da der er stor forskel på, hvordan man hører fortællingen, når man går i 0. kl., og når man går i 6. kl. Små børn opfatter måske mest fortællingen med fantasien, mens større børn møder fortællingerne mere reflekterende og kan trække paralleller.

Lærerne forestår på skift morgenfortællingen. Det betyder også, at der er stor variation i fortællingerne. Nogle læser op, andre fortæller mens andre igen bruger film, musik eller forestår fortællingen på en helt anden måde.


Målet med fortællingen er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at lytte til fortællinger og oplæsninger med opmærksomhed. 
 • at indleve sig i fortællingens univers. Den skal vække deres fantasi, undren, nysgerrighed, eftertanke og give dem viden.
 • at genkende forskellige genrer indenfor litteraturen
 • at genkende forskellige forfattere
 • at finde glæden ved at fordybe sig i fortællingens og litteraturens verden
 • at være sammen i et fællesskab omkring historiefortælling

Emner for fortælling kan være

 • Danske og udenlandske kunst- og folkeeventyr
 • Fabler og legender
 • Nordisk mytologi, sagaer og sagnhistorier
 • Græske myter
 • Iliaden og Odysseen af Homer
 • Historier om Vikingetiden
 • Bibelshistorie
 • Historisk korrekte fortællinger om sten-, bronze- og jernalderen
 • De klassiske romaner af f. eks. Jules Verne, Charles Dickens, Alexander Dumas, Daniel  Defoe m.fl.
 • Narnia fortællingerne
 • Opdagelsesrejserne
 • Historiske begivenheder f.eks. Enevælden, Grundloven, revolutioner, krige mm.


Fortællingen kan ligeledes bestå af f.eks.

 • at se UltraNyt eller videoklip
 • at høre musik og fortællinger om komponisterne og kunstnerne f.eks. Mozart, The Beatles, Kim Larsen, Grundtvig m.fl.
 • at se og høre om billedkunst og kunstnerne f.eks. Skagenskunstnerne, Monet m.fl.

Teater

Formålet med Teater på skemaet er, at styrke personlige og sociale kompetencer.

Følelsesmæssige udtryksformer
Eleverne undersøger forskellige følelser, hvordan føles følelsen, hvor mærkes den i kroppen, hvilken kropsholdning opstår i forbindelse med den pågældende følelse, i hvilken situation kunne følelsen opstå, og giver så følelsen et udtryk.

​Dette styrker især selvindsigt og empati.


Instruktion
At instruere, er at tage lederskab, at skabe et rum for andre, hvor den enkelte skuespiller kan udfolde sig i forhold til instruktørens instruktioner. Det er at have fokus på detaljen og helheden på samme tid. Det er at opleve sin ide, ført ud i praksis af andre.

Dette styrker især selvværd, selvtillid og den sociale kompetence.

At lade sig instruere, er at have tillid til, at instruktøren har overblikket, at slippe kontrollen for helheden og koncentrere sig om egen indsats, at præstere optimalt for den fælles optimale oplevelse.

Dette styrker især den sociale kompetence.

 
Forfatterskab
At være forfatter er en kreativ proces, som foregår på et teoretisk plan. Det er at få en ide til et skuespil, og forestille sig, hvordan ideen kan føres ud i praksis indenfor givne rammer.

Styrker selvværd og selvtillid og social opmærksomhed.

Positiv feedback
At stå frem og vise sig er sårbart. Det er vigtigt, at underviseren skaber et trygt rum, hvor anerkendelse fra underviser og elever er i højsæde. Vi klapper meget af hinanden og udtrykker vores begejstring højlydt. Underviseren filmer skuespillene, vi ser klippene sammen lige bagefter, og kommenterer alt det der lykkes.

Styrker især selvværd, selvtillid, fællesskabsfølelse og dermed den sociale kompetence.

Læs om folkeskolens fælles forenklede mål.