Tilsyn

Tilsynserklæringer

2021/2022

2020/2021

2018/2019

2017/2018

​​

Tilsynserklæring for Naturfriskole Nordmors i Sejerslev 2015

Af Ruth Petas Lund
​Tilsynserklæring for Naturfriskole Nordmors i Sejerslev 2015/2016. Tilsynsførende: Ruth Petas lund. I henhold til lov om friskoler og privatskoler har jeg i skoleåret 2015/2016 ført tilsyn på Naturfriskolen Nordmors, som er en friskole med elever fra 0.-6. klasse i samlæste klasser.

Skolen følger udover egne mål også folkeskolens fællesmål.

Jeg har besøgt Naturfriskolen 2 dage i oktober 2015, den 21. + 28. oktober, og var rundt i klasserne og følge undervisningen.

Den 18. april fulgte jeg 0.-1. klasse
Den 19. april fulgte jeg 5.-6. klasse
Den 25. april fulgte jeg 2., 3. og 4. klasse

Jeg har det rigtig godt med at følge én klasse en hel dag. Man får en bedre fornemmelse for klasse og undervisningen.

I klasserne inddrages IT basseret undervisning, hvor dette er relevant.

Ved mine besøg på skolen har jeg konstateret, at undervisningen er på dansk.

Jeg har ligeledes ved besøg i klasserne oplevet, at der dels er fælleundervisning og dels differentieret undervisning, så alle børn udfordres på relevant vis.

Efter mine besøg på skolen kan jeg konstatere, at skolens undervisning efter min bedste vurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Det er en fornøjelse at besøge skolen, hvor man oplever et naturligt fælleskab blandt børn og lærere.

Jeg savner dog fortælling, morgensang med den danske sangskat fra højskolesangbogen, friskolesangbogen eller DGI sangbogen.


Med venlig hilsen
Ruth Petas lund


Køkken

Skolens køkken er underlagt kontrol af fødevarestyrelsen.
Du kan se resultater af de foretagne kontroller på deres hjemmeside via dette link www.findsmiley.dk/566426#