Børnegården

Nordmors Børnegård er en kommunal integreret institution. Vi har en vuggestue, der er normeret til 12 børn og en børnehave normeret til 35 børn.

Børnegårdens overordnede pædagogik tager udgangspunkt i det anerkendende, inkluderende og ressourceorienteret menneskesyn. Vores pædagogiske praksis bygger på relationer.


Læs mere på vores hjemmeside, eller kom og besøg os
mors.dk/borger/boern-unge-og-familier/boernepasning/nordmors-
boernega
ard