Trivsel og undervisningsmiljø vurdering

Januar 2018

Børnenes trivsel samt undervisningsmiljøet har top prioritet på Naturfriskolen.

Vi er meget opmærksomme på at den enkelte elev trives, har det godt på klassen og vi tilbyder barnet
nogle trygge rammer så det enkelte barns udvikling og læring er optimalt.

Skolens størrelse gør, at vi dagligt kan observere det enkelte barn både hvad angår trivsel og indlæring.
Bemærker vi et barn, som har brug for ekstra omsorg/hjælp, agerer vi straks på barnets behov.

Til at supplere egne observationer, afholder vi årligt 2 forældre møder på skolen.

Skolen er i løbende dialog med de forældre, hvor barnet eller hjemmet har problemer, så vi hurtigt kan
iværksætte den nødvendige hjælp.

Børn som har behov for ekstra støtte, har vi vores egen konsulent, som løbende følger barnet. Desuden
er der løbende kontakt med PPR og andre relevante personer/institutioner. Lærerne, specialisterne og
det tætte samarbejde med forældre gør alt sammen, at vi kan støtte barnet bedst muligt i det hele
menneske udvikling og give barnet trygge rammer for den bedst mulige læring og undervisning.

Vi er meget opmærksomme på, at børnene oplever det at være en del af enstørre enhed (frikvarter, ture
mm), og lærer at være trygge og engagerede i større forsamlinger.

Vores observationer gør, at vi er trygge ved børnenes trivsel, udvikling, indlæring på Naturfriskolen!

De fysiske rammer vi tilbyder Naturfriskolens elever, er efter vores, børnenes og forældrenes opfattelse
meget gode!

Vi har særdeles gode klasseværelser samt meget gode udearealer på skolen og i umiddelbar nærhed af
skolen.

Vi har fået nye stole til alle elever – stolene kan indstilles efter barnets højde og giver dermed meget
bedre sidde komfort for børnene.

Rengøring, oprydning ja skolens generelle tilstand er meget vigtigt for Naturfriskolen, hvorfor vi er meget
opmærksomme herpå og løbende laver nødvendige tiltag.

Naturfriskolens opfattelse er, at børnene trives, er trygge og er meget glade for Naturfriskolen.