Værdiggrundlag

Naturfriskolen er en Grundtvig Koldsk friskole hvor trivsel, samtale og skolen for livet er i centrum.

Vi prioriterer den omliggende natur, sang og musik det forpligtigende fællesskab, der fremmer den enkeltes ansvarlighed og samarbejdsevne.

Initiativ, Faglighed og personlig engagement er for Naturfriskolen vigtige elementer til udvikling af elever og medarbejdere.

Trivsel er at man føler sig tryg og værdsat, at børn og forældre føler sig velkommen og godt tilpas, at hverdagen fungerer og er udfordrende socialt og fagligt.

Samtaler er at vise gensidig respekt og interesse for hinandens synspunkter og handlinger også selv om man er uenig.

Skolen er for livet er en skole der udvikler børnene menneskeligt og fagligt, så de er klar til livet og samfundet, at blive bevidst om og arbejde med egne styrker og svagheder i det forpligtigende samarbejde, at blive parat til at deltage i forandringerne og udfordringerne i det moderne samfund.

Ansvarlighed og samarbejdsevne er at kunne bestemme indenfor de givne rammer, at kunne handle under hensyntagen til andre og sine omgivelser, at forvalte den frihed og tillid man møder, at modtage råd , vejledning, ros og kritik på en god måde, at vedgå sine valg.

Initiativ er viljen til at ville skabe evnen til at kunne, at turde være aktiv, deltagende og igangsættende, at omsætte ide til handling.

Faglighed er at dygtiggøre sig såvel bogligt, kreativt som motorisk, at følge de fastlagt mål og fagene, at bevare lysten til at fordybe sig og lære, at udvikle egenskaber til egen læring. 

Fællesskab er samhørighed mellem elever, forældre og ansatte på Naturfriskolen, at ville hinandens selskab, at respektere og interessere sig for hinanden, at udvikle interesse for samfundet, miljøet og verden.