Naturfriskolen åbner igen

 1. Brev
 2. Facts 
  1. Datoer & tider
  2. Skal jeres børn starte i skole og SFO?
  3. Medbring
  4. Hverdagen de kommende uger
  5. Hygiejne
  6. Transport
  7. SFO
  8. Myretuestart
 3. Bilag
  1. Udklip fra undervisningsministeriet og sundhedsstyrelsen
  2. Link til pjece

Kære forældre

Så er vi på Naturfriskolen på plads med en sundhedsmæssig forsvarlig plan for nødundervisningen af børnene i 0. – 4. klasse og genåbningen af SFO. Børnene i de ældste klasser modtager fortsat nødundervisning hjemme.

Det er vigtigt for os at pointere, at børnene ikke møder en normal skoledag, når de kommer i skole. Undervisningsministeriet kalder det nødundervisning. Det bunder dels i omfanget af fag, muligheden for afvikling af undervisningen med afstand og kravet om, at de skal møde så få lærere og pædagoger som muligt. Så vi vil fokusere på dansk, matematik, engelsk og naturfag. 

Det bunder også i det helt usete, mærkelige og lidt skræmmende, at ministeren har suspenderet undervisningsloven. Midlertidigt heldigvis. I den kommende tid er der ikke de samme krav til indhold, læringsmål mm, men til lokaler og adfærd. 

Og så en advarsel 😉 – dette brev er langt, noget af det er også tungt. Men det handler om børnenes og dermed jeres sikkerhed i familierne. 

Når det med sikkerheden er nævnt, er hele denne genåbning, der begynder med de yngste børn, et signal om, at vi skal forvente at være de første, der nu udsættes for smitte og bliver syge. Derfor skal I være ekstra opmærksomme, hvis der er nogen i jeres familie, der er i risikogruppe i forhold til COVID19. 

Vi vil gerne høre fra jer senest mandag den 13. april kl. 19 på telefon, sms eller mail:

 • Hvis nogen i jeres familie er smittet med corona eller syge af COVID19
 • I forhold til pasning i SFO: I hvilket omfang, har I brug for SFO? Dage, tidpunkter.
 • I forhold til skole, har vi kun brug for en melding, hvis jeres børn ikke kommer i skole. 

Vi skal have etableret ekstra håndvaske-stationer, flyttet grundigt rundt i klasserne, tapet afstandsmærker i gulvene, rekvireret yderligere værnemidler og detailplanlagt undervisningen frem til den 11. maj. 

Noget har vi styr på, resten kommer på plads umiddelbart efter påske. 

Derfor åbner Naturfriskolen for 

 • undervisning torsdag den 16. april kl. 8:30.
 • nødpasning i SFO’en tirsdag den 13. april – efter jeres specifikke behov
 • hjemmeundervisningen fortsætter fra tirsdag den 13. april kl. 8:15

Det lyder besværligt og bøwlet det hele. Og midt i alle krav, anvisninger og krav kan vi glemme det vigtigste: 

Vi savner jeres børn og vores fælles hverdag. 

Og vi glæder os helt vildt til at se dem og jer igen. 

Så er det sagt. 

Nyd påskens sidste dage. Vi ses i næste uge.

De bedste hilsner fra 

Bestyrelsen og alle på Naturfriskolen

/Kirsten

Facts om Naturfriskolens genåbning – frem til mandag den 11. maj

Tider: 

 • SFO – åbner for nødpasning tirsdag den 14. april
  • Tidsrummet afhænger af Jeres behov
  • I skal melde tilbage til Hanne eller Kirsten senest mandag 13. april kl. 19
 • Naturfriskolen åbner for nødundervisning torsdag den 16. april 
  • Undervisningen foregår hver dag fra kl. 8:30 til kl. 13:00
  • SFO’en er åben før og efter skoledagen

Når vi åbner skolen med begrænset timetal, handler det om at leve op til sundhedsstyrelsens krav om, at børnene helst kun skal møde én lærer – og generelt så få voksne som muligt. 

Vi indretter skolen, så det kan lade sig gøre at undervise både 1.-2. klasse og 3.-4. klasse uden at dele klasserne. Det betyder, at de bliver undervist i andre lokaler end normalt.

Sundhedsstyrelsen skriver, at der ikke stilles krav til det samlede antal personer, der opholder sig i lokalerne på skolen på én gang. Men der stilles præcise krav til indretningen, at borde og stole arrangeres, så der er en afstand på mindst 2 meter mellem eleverne. 

Skal jeres børn starte i skole og SFO?

Hvis børnene har tegn på sygdom; hoste, forkølelse, feber eller er særligt trætte, skal de blive hjemme. Når de har været friske og uden symptomer i 48 timer, må de komme i skole.

Hvis der er nogen hjemme hos jer, der er i risikogruppe og ikke kan tåle at blive smittet med Coronavirus, vil vi gerne, at I ringer og snakker med os om det. 

Der er et simpelt skema under bilag, der kan bruges som vejledning.

 • Hvis jeres børn skal i SFO, vil vi gerne vide, hvad jeres behov er – senest mandag aften.
 • Hvis jeres børn ikke skal i skole, vil vi også gerne høre fra jer

Medbring:

Børnene skal have alt, det de skal bruge i løbet af skoledagen med hjemmefra. Det vil sige:

 • Mad og drikke til hele dagen. Også morgenmad, som SFO’en ikke må servere. Hvis der er behov for bestik eller service for at spise den medbragte mad, skal det også medbringes. Husk drikkedunk.
 • Penalhus og bøger (vi må ikke låne noget som helst ud pga smitterisiko)
 • Nok varmt tøj
 • Cykler, der er tjekkede hjemmefra.

Hverdagen de kommende uger

Undervisningen skal så vidt muligt foregå udenfor. Det vil vi gerne efterleve. Derfor beder vi indtrængende om, at børnene har varmt tøj med, så de kan være ude. Vi vil gerne, at de har deres cykler med, så vi har mulighed for at komme til Skranderup, Ejerslev eller Dybhav. Når vi mødes på tirsdag, planlægger vi de kommende uger mere detaljeret. 

Vi vil imidlertid også gerne kunne starte dagen indenfor og indretter lokalerne, så det kan lade sig gøre. Der stilles større krav til børn og voksne, når undervisningen foregår inden døre. Læs gerne retningslinjerne nedenfor. 

Da man ikke forventer, at børnene kan holde sig fysisk fra hinanden i frikvarterer og i det hele taget, anbefales det at opdele børnene i legegrupper. Når børnene møder i skole, får de at vide, hvem de må lege med i frikvartererne, SFO og være tæt på, når vi har undervisning udendørs. 

De grupper, skal børnene blive i frem til mandag den 11. maj.

Vi har jo god plads på skolen, især nu hvor vi kun tager imod 25 børn. Derfor håber vi, det kan lade sig gøre at holde frikvarter samtidig. Men hvis børnene ikke holder sig i deres legegrupper, kan vi blive nødt til at afvikle frikvartererne forskudt. Det giver os noget bøwl på personalesiden, så vi satser på, at den gode forklaring kan holde impulsiviteten i skak. Forhåbentlig ikke kreativiteten.

Hygiejne

Håndhygiejne er fokuspunkt nummer ét, når vi skal åbne skolen igen. I kan se de præcise retningslinjer nedenfor, men der skal kort sagt vaskes hænder i en uendelighed. Vi vil bruge den første dag på grundigt at lære børnene i praksis alle hygiejneregler. Hvorfor, hvornår og hvordan de vaske hænder. De lærer også selv at spritte deres ting, bord og stol af.

 • Der skal vaskes hænder, så snart man kommer ind på skolen. 
 • 5 håndvaske reserveres til børnene, 3 i køkkenet + vaskene på drenge- og pige toillettet. 
 • Børnene skal bruge den samme håndvask hver gang. Der bliver sat navnemærkater på hver vask, så ingen er i tvivl.

I forælde skal ikke vaske hænder på skolen, for I skal helst ikke ind på skolen.

Børnene skal afleveres ved indgangen. Hvis der er ’kø’ – mange der står og tager afsked i skolegården – vil vi bede jer gå rundt om skolen og aflevere ved indgangen på sydsiden.

Der kommer dørklokker op på begge sider, som kan bruges, både når I henter og bringer.

Transport til og fra skole

Hvis børnene skal med bus i skole, skal de sidde, så der er 2 meter til den nærmeste. Buschaufførerne har helt styr på det, så I kan roligt sende dem med de lokale busser. 

Men i en periode er der virkelig ingen ’samtale med chaufføren under kørslen’.

I må ikke køre med andre børn, med mindre de er i samme legegruppe.

SFO

På tirsdag aftaler personalet i SFO’en, hvordan de organiserer hverdagen med de nye retningslinjer. Vi kan uden tvivl slå fast, at der er meget begrænset legetøj til rådighed. Alt, der bruges, skal kunne vaskes af flere gange dagligt. 

Derfor bliver der primært igansat aktiviteter udendørs. Personalet opfordrer til, at børnene medbringer deres egne løbehjul og/eller rulleskøjter med tilhørende sikkerhedsudstyr.

I hører mere fra SFO’en på tirsdag.

Men inden da regner vi med at få besked fra jer om jeres konkrete behov for pasning.

I forhold til den forkortede skoledag er vi personalemæssigt beredt på et større rykind før og efter normal skoletid.

Myretue-start

Vi har været i kontakt med Børnegården om skolestart for vores nye Myretuebørn. Det vender vi tilbage med så hurtigt som overhovedet muligt. 

Corona eller ej, så skal skolestarten for de nye myretue-børn være festlig og farverig for børn og voksne. 

Det arbejder vi videre med. Øverst på ønskesedlen står, at vi først starter byder velkommen til myretuen, når vi kan invitere forældrene med. Rundstykker, flag, rød løber og det hele. 

Men der er ingen garantier for, at man får ønsker opfyldt i denne tid.

De nye forældre – også de gamle – får mail, så snart vi får aftalt overleveringen med Børnegården.

Bilag

Skal Jeres børn møde i skole igen?

Hvor mange må vi være på skolen?

Disse regler skal overholdes:

Fra sundhedsstyrelsen 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A

Links

Sundhedsstyrelsens pjece om genåbning af skoler:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A

Alle informationer fra undervisningsministeriet vedr genåbning af skoler og fritidsordninger

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning

Status om genåbning fra Morsø Kommune er vedhæftet som pdf fil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *