Nyhedsbrev august 2020

Sikken en skolestart. Efter en dejlig søndag formiddag med flot fremmøde, kagemand, linedance, hotdogs og fødselsdagsstemning har vi nydt at holde skole – næsten som før corona.Samtidig har vi haft sommer som i syden, glade børn og sprudlende lærere.  Nu nærmer temperaturen sig det normale, ligesom hverdagen i nye klasser med nye lærere er ved at indfinde sig. Og det er godt.Vi nåede at nyde det flotte vejr på vores første naturskoledag, der startede temaet: Vand – og passende udviklede sig til ‘Store Badedag’

Corona – igen igen….

Med hverdagen er smittetrykket i Danmark desværre også steget. Mors er indtil nu været forholdsvis forskånet: i alt er der 20 mennesker i kommunen, der er registreret smittede siden epidemiens start i foråret. Alligevel oplever vi nu usikkerhed omkring, hvordan vi skal håndtere symptomer, sygdom, test, isolation m.m. Derfor indsætter jeg her sundhedsstyrelsens korte udgave:

I kan finde alle vejledninger på https://www.sst.dk/da/corona

Det, der for tiden afføder flest spørgsmål er: 

Skal man blive hjemme, hvis man har været sammen med nogen, der har symptomer? 

Nej, det skal man ikke, med mindre man selv har symptomer. 

Men man skal blive hjemme og blive testet, hvis man har været sammen med nogen, der er testet positiv for corona! 

Naturfriskolens retningslinjer er fortsat:

  • Børn skal blive hjemme, hvis de er syge og/eller har symptomer
  • Hvis de bliver syge eller får symptomer  i skolen, sender vi dem hjem
    • efter 48 timer uden symptomer kan de komme i skole igen
  •  Ifm test, skal man følge testcenters anvisninger:
    • hvis man er testet MED symptomer, får man besked på at afvente svar, før man møder i skole eller på arbejde. 
    • Hvis man bliver testet UDEN symptomer, kan man ofte gå i skole med det samme.

Hvis I uden at vide det har været i kontakt med en smittet, bliver I kontaktet af sundhedsstyrelsens smitteopsporing, der fortæller, hvad I skal gøre.

Ring endelig, hvis I er i tvivl. Til klasselæreren, til Kirsten eller til skolen.

Naturskoletimerne

Som I ved, er naturskoletimerne flyttet til torsdage. Vi arbejder med temaet vand og angriber det fra mange vinkler. Nogle gange er alle børnene sammen, andre gange er de små ikke med. På torsdag er det de store, der arbejder alene. De skal lave en rapport over rensning/destillerings forsøget i sidste uge. Vi andre skal på ekspedition til Hundsø.

Torsdag den 3. september skal vi allesammen på tur til Naturkraft ved Ringkøbing. Naturkraft er en arena, hvor naturens vilde kræfter bliver sat i spil. Vi satser på at lege os til en helt ny oplevelse af den vestjyske natur. 

Vi skal lære noget om, hvordan naturen består af en række sammenhænge, som man ikke nødvendigvis tænker over til daglig. Det bliver mega spændende. 

Der er til gengæld ret langt til Ringkøbing. Derfor kommer børnene senere hjem. Vi regner med at være tilbage på skolen ved 15:45-tiden.

Arbejdslørdag, den 12. september

Husk at reservere dagen, hvor vi – som det ser ud nu – har flest opgaver udenfor.

Vi satser på, at alle er morgenduelig og begynder kl. 9. Vi slutter af efter hyggelig samvær med sandwich ved 13-tiden.

I får sedler med hjem i slutningen af næste uge, hvor I som vanligt kan tilmelde jer de arbejdsopgaver, I har mest lyst til. Vi håber, at I alle har mulighed for at deltage. Der er næsten ikke det, vi ikke kan få skabt, fixet, ordnet, frisket op, når vi hjælpes ad.

Forældremøde den 22. september kl. 19

Flere krydser i kalenderen – det årlige forældremøde.  Kom endelig og hør om klassens liv og årets læring. Vi starter sammen i salen og fortsætter i klasserne, hvor der er forskellige dagsordner og temaer. Gå ikke glip af det. Vi vil heller ikke gå glip af jeres input. 

Og der er kage.

Mad, mælk og frugt

Maddamerne er begyndt – HURRA. Hver onsdag er der nu varm, lækker mad til middag. Hanne opkræver kvartalsvis. 

I denne uge er vi begyndt med mælk – ØKO minimælk. Giv besked med børnene, hvis de gerne vil have mælk til madpakken.

Til gengæld har vi endnu ikke en frugtordning. Vi har været tilmeldt en EU-støttet frugtordning, der fungerer således, at EU betaler frugten og modtagerne selv betaler momsen. Det syntes vi, var et fint tilbud. Modtagerne skal i første ombæring lægge ud og vil så få refunderet udgiften ved årets udgang.

Det er endnu ikke lykkedes os at få nogle penge tilbage. Enten er leverandøren gået konkurs, har fusioneret med andre selskaber, der så er gået konkurs – eller andre mærkeligheder. I hvert fald har vi opgivet de tidligere leverandører. 

Nu er vi undervejs med en lokal leverandør, men det er ikke faldet på plads endnu. 

Så indtil videre må børnene have frugt med hjemmefra. 

Vi giver besked, når det lykkes – eller hvis det ikke kommer til at lykkes. 

Til sidst

Der er mange ting, der er blevet ændret og udsat her under corona. Én af tingene er Naturfriskolens generalforsamling. 

Det bliver i oktober.  I får datoen, når de sidste involverede har godkendt det. 

Gode hilsner fra alle på Naturfriskolen

/Kirsten

Vigtige datoer i september

September

den 3: Bustur til Naturkraft i Ringkøbing. Afgang kl. 8:15 / Hjemkomst kl. 15:45

den 5.: Åben SFO

den 12: Arbejdsdag, kl.9 – 13

den 21: Teater for 0.-.3. klasse

den 22: Forældremøde for alle, kl 19