Generalforsamling

Ved sidste generalforsamling, blev der besluttet, at vi skulle forsøge med færre medlemmer i bestyrelsen pga. skolens størrelse og dermed forældre, der ønsker at stille op. Der blev ligeledes besluttet, at der kun kan sidde forældre-repræsentanter i bestyrelsen, fordi vi mener, at det er dem der har størst interesse i skolens daglige virke. Vi besluttede også at både skolekreds og forældrekreds skulle have valgret til at vælge forældre ind i bestyrelsen.

Der blev valgt og konstitueret følgende:

  • Formand: Helene Weiskvist
  • Næstformand: Lars Pedersen
  • Kasserer: Veronica Grankovska
  • Sekretær: Rebecca D. Olesen
  • Medlem: Karin Peitersen

Suppleanter: Janni Buchhave og Circeline Nibe

Kontaktoplysninger kan findes her bestyrelsen