Forlængelse, nødpasning og nødundervisning

Kære forældre

I er selvfølgelig allerede bekendt med, at regeringen har forlænget de gældende retningslinjer frem til 7. februar 2021. Sådan må det være i en ganske alvorlig situation, og vi – forældre og alle ansatte – kan derfor kun grave endnu mere tålmodighed og vilje frem til at klare de kommende uger, som også meget nemt kan blive forlænget ud over 7. februar.

For Naturfriskolen betyder det,

 • at de gældende retningslinjer forlænges
 • at der er nødundervisning, som vi prøver at  planlægge, så det passer bedst til børnenes formåen og udholdenhed
 • at nødundervisning betyder, at vi ikke skal følge fagrækken, men må prioritere blandt fagene
 • at udfordrede elever fortsat må komme på skolen og få hjælp

og:

 • at der kan etableres nødpasning

På Naturfriskolen har vi valgt at tilbyde nødpasning – og det fortsætter vi med.
Nu, hvor nedlukningen fortsætter minimum de kommende tre uger, justerer vi på indholdet af nødpasningen og tilbuddene i nødundervisningen.

Nødundervisningen har nu fungeret i 8 skoledage. Alle vores børn er i gang med noget. De er ikke nødvendigvis i gang med det hele – og startvanskeligheder har der været nok af.
Justeringer fra næste uge:

 • Børnene, der bliver nødt til at være i nødpasning i Naturfriskolens SFO får tilbudt hjælp til lektier og opgaver af én af lærerne hver dag kl. 10.
 • Der er ikke hjælp til lektier eller undervisning i den resterende SFO tid.
 • Børnene i 0. klasse får deres opgaver og hjemmearbejde udleveret af Sandra én gang om ugen. Det orienterer Sandra jer om på mail.
 • Der bliver etableret faste online spørgetimer på meet for de øvrige klasser. Det kan I orientere Jer om på børnenes classroom. De store børn er fuldstændig selvhjulpne. Hjælp børnene i 2.-3. og 4.-5. klasse med at være opmærksomme på alle informationer, aktiviteter, lektier og beskeder på classroom.

Noget fortsætter……..

 • I kan altid få fat på os. Ring, skriv en sms eller en mail, hvis der er noget, I er i tvivl om. Uanset om det handler om lektier, bøger, koder eller andre udfordringer, kan I altid fange os i arbejdstiden. Vi er på arbejde og vil gerne hjælpe både børnene og Jer.
 • Der er online musikundervisning hver fredag. Der skal børnene være ved deres computer eller chromebook på de tidspunkter, hvor deres undervisning starter. De skal blot trykke på meet-linket på forsiden af deres classroom, så er de virtuelt med i undervisningen. 
  • kl. 9:15 er det 2.-3. klasse
  • kl. 10:30 er det 4.-5. klasse
  • kl. 12 er der undervisning for 6.-7. klasse
 • Der er morgensnak og morgensang på facebook hver dag kl 9 (+/- afhængig af visse personers tekniske evner) (der undskyldes hermed for diverse udfald og forsinkelser)

Og så en lille bøn……I de kommende uger vil medierne helt sikkert flyde over af bekymring og snak om fagligt og socialt efterslæb hos alle Danmarks skolelever. Det gavner ikke vores børn og unge. 
Og det må ikke blive noget, der belaster dem – og forfølger dem i fremtiden.
Der er ingen af os, der har bedt om at være i centrum af denne historiske periode . Og slet ikke den måde corona, COVID-19, cluster 5 og nu B117 påvirker vores hverdag, familieliv og børnenes skolegang.
Jeg er sikker på, at vi alle gør det, så godt vi kan. Forældre, ansatte og børn. Vi prøver os frem og lærer undervejs. Det er nyt land og ‘vi er allesammen alene hjemme’…..

Så: ro på – så vidt muligt. 
Lad os hjælpe hinanden med, at det stadig er godt og sjovt at være barn på Naturfriskolen.
Lige nu handler det om tillid og om, at vi i fællesskab finder den rette balance mellem skolearbejdet og kunsten at bevare lysten til at gå i skole på afstand. 
Og snart i virkeligheden.
Det glæder vi os til.


God aften
og gode hilsner fra alle på Naturfriskolen
//Kirsten