Velkommen til et nyt skoleår, 2021 – 2022

Kære børn og forældre

Byger, der går og kommer….. Dét er den danske sommer.’

Efter en juli med høj sol og sommervarme har vi så ægte dansk sommer, nu hvor vi skal i skole igen. 

Vi håber, I har nydt sommerferien – og uanset hvad I er mest begejstrede for, starter det nye skoleår i morgen:

onsdag den 11. august 

hvor vi mødes til skolestart kl. 16:30.

Vi håber, I møder talstærkt op til en hyggelig eftermiddag med sandwich, fællessang og fotografering.

Vi skal også i klasserne med udlevering af bøger, nye pladser og høre nyt om vores øgede fokus på bevægelse og bold.

Siden sidst og lige om lidt

I år har Naturfriskolen hverken været på marked, til havnefest eller deltaget i Åben Nordmors. Corona har for andet år i træk lagt en seriøs dæmper på den type events. Til gengæld har vores og alle andre børn haft mulighed for hver uge at deltage i Sommeraktiviteter i Nordmorshallen. Hver mandag og onsdag i seks uger har Bent og skiftende hjælpere åbnet dørene til spændende, kreative og hyggelige aktiviteter, leg og samvær. Med gratis frokost, frugt og grønt. 

Fra Naturfriskolen vil vi gerne sige KÆMPE TAK for, at I har brugt Jeres sommer på, at børn på Nordmors har haft det fine tilbud i deres sommerferie. Det har været til stor glæde.

Børnene i SFO’en har haft en dejlig sommer med masser af aktiviteter og spændende udflugter

Sommeren igennem har pedellerne været i gang med reparationer og vedligehold ude og inde. De første hovedrengørings-hold har været i sving, så skolen er tip-top, ren og parat til skolestart.

Det er altid dejligt med en ren og lækker skole. Tak for det.

Corona

Efter et skoleår, vi aldrig glemmer (med nedlukning, suspendering af undervisningsloven, udeskole, afstand, faste lege- og klassegrupper, hygiejne, sprit og håndvask, håndvask, håndvask…….. ), kan vi med de nye retningslinjer fra 

Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen vende tilbage til en ‘tæt på normal’ hverdag på Naturfriskolen.

Det vigtigste er, at vi nu igen skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Med mindre vi oplever et smitteudbrud lokalt. Vi satser stærkt på, at det ikke sker, nu hvor de fleste voksne er vaccinerede.

Til gengæld skal vi stadig have opmærksomhed på hygiejne, håndvask og afspritning. Fra skolens side fortsætter vi rengøringen med fokus på desinfektion af fælles kontaktpunkter dagligt, og børnene skal fortsat vaske hænder hyppigt efter sundhedsstyrelsens anvisninger. 

I kan læse de nyeste retningslinjerne her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje—Haandtering-af-smitte-paa-dagtilbudsundervisnings-og-uddannelsesomraadet 

Øget fokus på bevægelse & bold……

Vi har gode erfaringer med at bruge naturen som oplevelse- og læringsrum. Vi ser, hvordan vores børn udfolder og bevæger sig friere, når deres sanser stimuleres på andre måder end i klasseværelsets undervisning.

I år søsætter vi en ny satsning på bevægelse. Det bunder i såvel egne erfaringer som evidensbaseret viden om, at fysisk aktivitet frigiver energi til at lære nyt.

Og vores børn bevæger sig generelt for lidt i deres fritid.

Derfor øger vi vores fokus på bevægelse på Naturfriskolen, så vores børn får lyst til at røre sig – og bliver aktive unge, der 

samtidig får mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig  med fokus på boldspil. 

Rasmus fortæller mere om det hele, når vi mødes i morgen eftermiddag. 

HURRA: Musikskolen starter igen

Bevægelse og bold erstatter ikke vores glæde ved musik, så nu puster vi liv og lyd i musikskolen igen. 

Børn og voksne kan få soloundervisning i 

 • Klaver og Keyboard tirsdag, onsdag og torsdag Poul underviser
 • Guitar tirsdag, onsdag og torsdag Kim og Poul underviser
 • El-bas mandag, tirsdag Kim underviser
 • Trommer mandag, onsdag Kim underviser
 • Trompet og ukulele torsdag Jens Peter underviser
 • Violin efter aftale Susanne underviser

Vi opretter igen et ad-hoc børnekor. Det lyder smart, men betyder bare, at vi vil samle interesserede børn til konkrete opgaver – jul, fastelavn o.lign.

Vi opretter samspilshold, hvis der er interesse for det. Eller ‘musikalsk legestue for teenagere’, som Kim kalder det. I ved vist, hvad det betyder.

Hvis I ønsker undervisning på andre instrumenter end de nævnte, vil vi prøve at finde kompetente undervisere til det.

Prisen er uændret:

 • 32 lektioner á 30 minutter. Pris 275,- pr måned i 10 måneder.
 • Pris for voksne over 25 år: 350,- pr måned i 10 måneder.

Tilmeld jer med blanketten nederst i brevet – senest den 1. september

Vi starter i uge 36 – fra mandag den 6. september

Til sidst

Under brevet her finder I nogle relevante, praktiske oplysninger. På hjemmesiden kan I blandt andet finde skemaer for alle klasser: https://naturfriskolen.dk/hverdagen/  og årskalenderen: https://naturfriskolen.dk/aarskalender/

I kan glæde Jer – til nye oplevelser, nye emner, måske nye fag.

Og vi vil nøjagtig det samme som sidste år og alle de kommende år: holde en lokal forankret skole med fællesskab, tradition, rummelighed og høj  faglighed – ude og inde. 

Vi ses i morgen, onsdag den 11. august kl. 16:30  ☀

Gode hilsner fra alle på Naturfriskolen

/Kirsten

Informationer ifm skolestart 2021:

MÆLK- OG MADORDNING:

Børnene kan igen få mælk og mad. Børnene skal tilmeldes på kontoret hos Hanne eller til klasselæreren.

PRISER:

 • Skolepenge: 950 kr. pr. familie (juli måned betalingsfri for både skole og SFO)
 • SFO fuld tid: 850 kr.
 • SFO deltid: 550 kr. (kun morgen)
 • SFO 2 børn i alt: 1275 kr.
 • Madordning: 180 kr. pr kvartal (opkræves i september, november, februar og maj måned)
 • Mælkeordning: 120 kr. (opkræves i september, november, februar måned)

FRIPLADS

Fripladsansøgninger sendes med hjem i papir og afleveres til Hanne senest fredag den 27. august.

Sammen med ansøgningsskemaet får I en beskrivelse af gældende regler og Naturfriskolens procedure.

ELEVLISTER

I morgen får I klassens elevliste med hjem i papirudgave, samt liste med personalets mailadresser.

Vigtige datoer – i nærmeste fremtid: 

AUGUST:

den 11: Første skoledag i det nye skoleår. Alle møder kl. 16:30. 

Mød op hele familien – der er sandwich til alle.

den 27.: Fripladsansøgninger afleveres

SEPTEMBER

den 1.: Tilmelding til Musikskolen

den 2.: ÅBEN SFO, kl. 

den 6.: MUSIKSKOLEN STARTER

den 11: Arbejdsdag for alle 

den 14: FORÆLDREMØDE FOR ALLE, kl. 19 

den 28: Teaterforestilling for 0. – 4. klasse.

________    KLIP OG AFLEVER PÅ KONTORET ____________________________________________________________

TILMELDING MUSIKSKOLEN: 

JEG ØNSKER UNDERVISNING I:

______________________________________________

INSTRUMENT

JEG KAN BEDST:

______________________                     ________________________

UGEDAG TIDSPUNKT

______________________________________________

NAVN