SOMMERBREV 2021

Og de smutter, før man ved det,

pluds’lig er de stukket af

som legesyge sommerfugle

den allerførste sommerdag

Kim Larsen, 1988

Sådan sang vi for et par uger siden til sommerafslutningen. En skøn dag, hvor de store børn nok en gang havde arrangeret et flot tivoli for os og de ældste børn i Børnegården. 

Nogle af børnene har nu haft deres sidste skoledag på Naturfriskolen. Nogle glæder sig til det næste kapitel i deres liv, andre er lidt spændte. 

Vi vil savne dem alle i vores hverdag  på skolen, de smukke unge mennesker…… 

De vil måske også komme til at savne hverdagen på Naturfriskolen og hinanden….. For værdien af forhold mellem mennesker går som regel først op for os, når vi ikke længere har dem. Det oplevede vi alle en flig af til afslutningen.

Vi ønsker børnene alt godt i deres nye skoler.

& til Jer forældre: Tak for lån af jeres skønne unger.

Skoleåret er slut……

– og sommerferien er startet for de fleste. Her i eftermiddag kan børn og voksne i SFO’en også begynde deres sommerferie. Vejret kan dansk-sommer agtigt med lidt af det hele. Uanset er aftenerne lune og nætterne stadig så lyse, at man dårligt kan sove. 

Efter knap halvandet år med coronanedlukninger, restriktioner, tests, vacciner, afstand, masker, handsker og anderledes måder at holde skole på, håber vi for alvor, at det er et afsluttet kapitel i Naturfriskolens historie. 

Vi glæder os til en hverdag, som vi knap kan huske, hvor håndtryk og nærhed er en selvfølge – og hvor Kim og Hanne kan droppe den evindelige afspritning af kontaktflader. En skolehverdag, hvor vi kan genoptage gamle måder, så vores nye børn og familier kan opleve Naturfriskolen, når den syder og bobler af traditionsbundne arrangementer, som vi kender dem.

De nye skoleskemaer og årskalenderen får I med her, ligesom de kan findes på hjemmesiden. Vi glæder os til et nyt skoleår, hvor vi supplerer vores naturprofil med et øget fokus på bevægelse og idræt. Vi oplever, at børnene er aktive i skoletiden; men er fuldstændig klar over, hvor meget af fritiden, de fleste bruger bag en skærm af en eller anden art. Det har vi valgt at kompensere for ved at inspirere til idræt og bevægelse med nye tilbud i og uden for skoletiden. I hører meget mere om de konkrete tiltag og den bagvedliggende, forskningsbaserede evidens, når vi mødes igen. 

Og det gør vi: ONSDAG DEN 11. AUGUST, KL. 16:30, hvor vi regner med, at alle familier møder op, når børnene starter deres nye, spændende skoleår.

Og hvad har de så lært?

Der bliver i denne tid talt meget om lærings-tab grundet corona. Vi har i løbende vendt, om vores børn også har lidt ”et læringstab”. Det kan man godt kan spørge sig selv om, men hvordan måler man lige det her og nu? 

Det må vise sig på længere sigt:

Vi kan til gengæld mærke, at vores børn har gjort sig andre erfaringer, som de kan tage med sig videre i livet. 

Ansvar for egen læring har pludselig fået en anden og mere virkelighedsnær betydning for børnene, især de lidt større. 

I virkeligheden er vi langt mere bekymret for den manglende dannelse i den forgangne periode. At vores børn – måske os alle – har oplevet et dannelsestab. Det vigtige samvær med hinanden om et fælles tredje, nemlig det faglige, morgensang og fortælling, for blot at nævne nogle af skolens værdier, er et dannelseselement. At kunne indgå i et ligeværdigt fællesskab med andre, samarbejde med kammerater og voksne i faglige og sociale projekter, være sig selv i en flok, hvor de andre også kan være sig selv, at være en god kammerat – er givne elementer i børns dannelse på Naturfriskolen.

Som grundtvig-koldsk friskole er vi ikke i tvivl om, at vi altid er forbundet med andre mennesker, uanset om vi erkender det eller ej. Grundtvig var heller ikke i tvivl om, at den historisk-poetiske oplysning og læring netop kunne skabe denne forbundethed , når man i fortællingen og fællessangen tog afsæt i at forstå verden og dermed menneskelivets grundvilkår. 

Nå….. I hvert fald har vi netop i år lært, at man ikke for alvor ved, hvad man savner, før det ikke er der dagligt – nemlig det fysiske samvær om det faglige og det fællesskab, det giver. 

I tilgift har vi igen i år haft stor glæde af, at vi som lille skole har den enestående mulighed at rette og justere her og nu. Vi behøver ikke afvente bevillinger eller godkendelser, men kan sætte ind, når behovet er der. Både når det drejer sig om støtte i undervisningen, ekstra hjælp til læsning eller en tur til LegoHouse. Resultatet er en flok børn, der er læringsparate, nysgerrige, glade og gode til at samarbejde. Det giver en grundtone, der gør det godt at gå i skole – og på arbejde.

Vi er alle glade for at være her. I det friskole fællesskab, der er vores.

Gode hilsner og god sommer 

fra alle på Naturfriskolen

/Kirsten

Fra den praktiske skuffe

  • Fripladsansøgninger udsendes efter sommerferien
  • HUSK, at der er sommeraktiviteter hver mandag og onsdag kl. 11 – 15 hele sommerferien. Det foregår i og uden for Nordmorshallen. Det er så godt. Mød op – det er ikke nødvendigt med tilmelding.
  • Husk, at møde til rengøringen på det aftalte tidspunkt

Vigtige datoer

Fra den 29/6 til den 5/8:

Sommeraktiviteter i Nordmorshallen hver mandag og onsdag kl. 11 – 15

JULI:

den 10/7 – 1/8: SFO’en holder lukket 

AUGUST:

den 9.: Rengøringsdag i de aftalte hold

den 11: Første skoledag i det nye skoleår, hvor vi starter kl. 16:30

den 27: Fripladsansøgninger afleveres

VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER

(med billede af glade børn i sommer SFO)