Naturfriskolen starter daginstitution i Sejerslev

“Sammen er vi bedst” – det er Morsø Kommunes motto. 

Det vil vi på Naturfriskolen gerne synge med på. For sammen med kommunen har vi fundet en løsning, så vi kan få opfyldt en længe ventet drøm på Nordmors . Det er drømmen om at skabe et samlet børneunivers for børn fra 0 år – til de forlader skolen som unge mennesker. Samtidig kan Morsø Kommune spare penge i et stramt budget. 

Nordmors Børnegårds bestyrelse har indstillet, at Nordmors Børnegård lukker som kommunal daginstitution den 31. marts 2023, for at friskolen dagen efter kan starte op med nyt tilbud på samme adresse. 

Der er rigtig mange juridiske og formelle processer, der skal ordnes i den kommende periode. Ligesom den korte tidshorisont lægger pres på arbejdet med at få ansat den helt rigtige afdelingsleder og bedst egnede pædagoger til at føre drømme og visioner ud i livet. Det kan alt sammen godt tage noget tid. 

Men det kan vi ikke helt vente på. For vi vil gerne sikre, at alle småbørnsforældre bliver hørt, og at de, der har lyst, får mulighed for at få indflydelse på de værdier, Naturfriskolens dagtilbud skal drives ud fra. 

Så den 2. februar er alle småbørnsforældre på Nordmors inviteret til den første af i alt tre workshops omkring værdier, struktur og rutiner, lokaler og udeliv. Alle workshops skulle gerne ende ud i at Naturfriskolens børnehave og vuggestue bliver et fantastisk sted at være. 

Vi håber at se så mange som muligt på friskolen, torsdag d. 2. februar kl 19.00.

De bedste hilsner fra 

Bestyrelserne for 

Nordmors Børnegård & Naturfriskolen