Workshop Invitation

Kære forældre i Nordmors Børnegård & på Nordmors

Download as PDF (English version)

Bestyrelserne for Nordmors Børnegård og Naturfriskolen har besluttet at starte en workshop, nogle café-aftener, hvor vi får tid og rum til at snakke uformelt sammen om de ønsker og ideer, vi har for vores fremtidige ‘børnegård’ på Nordmors.

I den bedste af alle verdner ville vi have været i gang længe og haft tid til ‘studieture’, besøg i andre byers børnehuse, hvor vi kunne få fælles inspiration og ideer til vores daginstitution. Nu bliver det lidt presset, men det skal ikke forhindre os i at mødes og udveksle ideer, forslag, drøfte behov og ønsker til hverdagen for Jeres børn og alle de andre børn på Nordmors.

Vi glæder os til at komme godt igang med det spændende arbejde, der ligger foran os – sammen med Jer forældre.

Derfor inviteres I til:

workshop 1: torsdag den 2. februar, kl. 19

‘Værdier og hvordan vi udmønter dem’

En aften, hvor vi snakker helt åbent om, hvilke værdier, vi synes, er de vigtigste for vores børn. 

Er det glæde, udvikling og fællesskab? Er det musik og natur? Er vi vilde med Maria Montessoris pædagogik eller handler det mere om sund mad, dyr i baghaven og en god hverdag? 

Er det vigtigste tryghed og god tid til aflevering og hentning? 

Efter et kort oplæg er der frit slag med ønsker og ideer. 

workshop 2: torsdag den 2. marts kl. 19

‘Strukturer og rutiner – i hverdagen, ugen, månedens og årets løb. Traditioner og samarbejde omkring det.’

En aften, hvor vi snakker om ønsker og ideer til hverdagens rutiner og rytme. Men også hvilke ‘faste’ begivenheder og aktiviteter, der kan være i ugens, månedens og årets løb.

Hvilke traditioner synes vi, der er vigtige og skal holdes i hævd eller oprettes? Og hvordan? 

Hvem skal vi samarbejde med? Skolen, kirken, hallen, idrætsforeningen, vandværket, beboerforeningen og Skarregaard?  Vi samler op på alle ideer og ønsker og holder det op mod børnenes behov og muligheder.

workshop 3: torsdag den 16. marts, kl. 19

Lokaler, inde- og uderum, skov, strand, skole og by / OG PR

En aften, hvor vi snakker om, hvordan vi bedst udnytter vores inde- og uderum. Ønsker om forbedringer, justeringer, legeplads, brug af skov og hal. Skal vi have dyr? Skal vi arbejde mere i børnenes egne køkken- og/eller blomsterhaver? Boldleg, motorik, sang- og bevægelse, naturvejleder?

Vi skal også have tid til en fælles brainstorm omkring at tiltrække nye familier og børn.

Hvordan griber vi det an? Er det noget med udvidet samarbejde med sundhedsplejen eller med andre lokale kræfter om Facebook Annoncer og bannere i Nykøbing og på Feggesundvej?

Når forløbet er gennemført, modtager alle forældre og øvrige interesserede en sammenskrivning af arbejdet og udkast til en foreløbig beskrivelse af værdigrundlag og vision for ‘den nye’ Nordmors Børnegård.  

Møderne foregår på Naturfriskolen. Vi sørger for kaffe, the, øl, vand og noget let spiseligt. 
Vi håber, I kommer alle sammen – i hvert fald alle Jer, der kan afse tid til det. 

Gode hilsner fra 

/Kirsten 


Hent som PDF

Download as PDF (English version)