Sommerbrev 2023

 Skoleåret er slut……

– og sommerferien er startet for nogen.

 Juni var nærmest subtropisk, aftenerne lune, nætterne lyse og børnene var pænt trætte, når skoledagen begyndte. Nu kan de for vores skyld sove lige så længe, de lyster, til vi ses igen.

(Banneret er fra vores kunstprojekt med Sara Higgins til indvielsen af Naturbørnehuset. Stoffet er naturfarvet og det nøje udvalgte slogan er malet med maling, lavet af planter og kridt fra skolens område.)

Nu efter skybrud og blæst, bliver det sommer igen her i weekenden. 

Sammen med brevet får I børnenes nye skoleskema, årskalenderen med ferieplanen  og årsplanen for skoleårets udedage, som vi har lagt foreløbig sidste hånd på. Selv madplanen kan I studere.

Én ting er sikkert:  Vi mødes igen:

torsdag den 10. august kl. 16:30 til et nyt, spændende skoleår.

Farvel til Rasmus, Tobias, Eske og Cleo

Juni bød på  lejrtur for alle i Vorupør, vanddag for de store, guidet arkæologi- og naturtur på Skarregaard og Molérmuseet, hjemmebesøg, kunstprojekt og den festlige indvielse af Naturbørnehuset, inden vi sluttede skoleåret af på traditionel vis.  Det indebærer vigtigst af alt de store børns Tivoli for hele skolen og Naturbørnehuset – og den drabelige rundboldkamp mellem lærere og de ældste elever.

For nogle var det afslutningen på deres første skoleår med alt, hvad det har bragt af nye, spændende og udfordrende krav og oplevelser. For andre var det ottende gang, de gik på sommerferie.

For Rasmus og Tobias var det sidste gang, vi sagde tak for i år til hinanden. Det er svært at forestille sig efter mange år sammen. 

Rasmus starter i 7. klasse og Tobias i 6. klasse på Dueholmskolen. Vi tog også afsked med Cleo og Eske, der er rejst tilbage til Irland med deres forældre. Vi vil savne dem alle i vores hverdag  på skolen – og i det hele taget. 

Til Jer forældre: Tak for lån af jeres skønne unger og mange fælles snakke og stunder.

Til Rasmus, Tobias, Cleo og Eske: Tak for den tid, I har været her – år eller måneder. Tak for Jer. Vi ønsker Jer alt godt i fremtiden.

Velkommen til Karen, Alexander, Nicklas og Mia

For to uger siden havde vi besøg af Alexander, Nicklas og Mia og deres forældre Katherina og Peter. De har valgt, at børnene skal gå i skole her på Naturfriskolen. Det er vi meget glade for.

Vi havde også besøg af Karen og hendes mor, Gitte, der har truffet samme beslutning. Det er vi lige så glade for. 

Vi glæder os til at byde børnene og deres familier varmt velkommen til Naturfriskolen, når vi ses til august.

Det kommende skoleår

Vi har længe arbejdet med, hvordan vi kan gøre Naturfriskolen til en endnu bedre skole. Vi benyttede den første uge i børnenes ferie til at definere og indarbejde nogle af ideerne i det kommende skoleår. Her er de vigtigste:

Aldersblandet læringsmiljø

Med få børn på skolen arbejder vi allerede med aldersblandede grupper. Men især i den yngste gruppe er der generelt mange fordele ved ikke kun at arbejde i en fast klasse. Det handler om at kunne imødekomme det enkelte barns behov og styrke barnets udvikling. Et andet formål er at målrette det faglige niveau.

Det allervigtigste er, at aldersblandede grupper styrker den sociale læring, eller med andre ord at forebygge mobning. 

Og mobning skal vi simpelthen bare for alvor fuldstændig til livs!!!

Helt lavpraktisk betyder det, at vi i 0. til 3. klasse forsøger at dele børnene i grupper for at højne det faglige niveau – i første ombæring i danskundervisningen. Der kommer en ekstra lærer/pædagog med i 12 – 16 timer om ugen.

Samtidig indfører vi – for de yngste – et læsebånd efter 10-pausen, som er det tidspunkt på skoledagen, hvor der er mest behov for at skabe ro i og for børnene. Vi prøver det af i et par måneder for at se, hvordan det fungerer.

Udeskole – udedage

I år ændrer vi vores naturskoletimer. Vi fastholder skolens fokus på naturen som læringsmiljø og visionen om, at vores børn skal værdsætte og have et tilhørsforhold til naturen. 

Men vi har brug for at målrette undervisningen, og derfor har vi samlet timerne i forløb, der er planlagt for hele året.

Det hedder ikke længere naturskole, men udedage, fordi det også kan indebære at være ude/væk fra skolen.

Udeskole kan være undersøgelser og oplevelser i naturen eller bynatur. Men det kan også være undersøgelser eller ‘arbejde’ eller projekter på museer, arbejdspladser, institutioner, biblioteket eller rensningsanlægget.

Det kommer også til at rumme naturvidenskab, cykelfærdigheder, trafik kendskab, skriftsproglighed og faglig matematik.

I kan læse mere om det i årsplanen for udedage.

Ægte modtagere og samarbejdspartnere

Når vi er på besøg på virksomheder, institutioner eller i foreninger, bliver vi altid modtaget varmt og åbent. Og børnene lærer meget af at være ude i ‘virkeligheden’. Vi forestiller os, at det vil være mere dueligt, hvis vi som skole kan samarbejde helt reelt med foreninger, virksomheder om forløb og opgaver. Hjælpe virkelige mennesker med virkelige ting. Eller arbejde med rigtige projekter, som andre har glæde af. 

Det lyder alt sammen meget højtravende, men det er helt nede på jorden og meget konkret. I år har vi fået lov at arbejde sammen med Borgerforeningen, dem der holder Gadekæret og Skarregaard. Vi har ikke aftalt det endeligt med Molérmuseet, men håber, det også falder på plads inden uge 40, hvor de store børn skal blive klogere på geologien.

Der er mange fordele ved at indgå tætte relationer med lokale foreninger og institutioner. Først og fremmest får man ejerskab og passer dermed bedre på sin by. Så gør det heller ikke noget, at vores børn lærer lidt altruisme, og gør noget, der ikke er for egen vindings skyld. Og muligvis får de naturligt lyst til frivilligt arbejde, når de bliver ældre.

Skemaer og mad  og KISS & GO

Når vi lægger skemaer, er vi afhængige af udefrakommende ting, Skive Seminarium og Jesperhus blandt andet.

Derfor får børnene i år ét skema frem til oktober og et andet derefter.  

Af samme grunde flytter vi maddagen tilbage til tirsdag. (Frem og tilbage er lige langt…..)

Og så har vi et ønske til Jer. Det handler om aflevering

Skolen starter kl. 8:15. Vi har brug for overlevering fra morgenSFO’en og vil gerne starte skoledagen til tiden. Derfor vil vi gerne, at I forældre har sagt farvel i god tid inden – gerne inden kl 8.

I kan ikke regne med at have en længere snak med lærerne mellem kl. 8 – 8:15. Det kan I ALTID få, og vi vil altid gerne snakke med Jer om vores værdifulde fællesmængde.  Det er bedst for lærerne, at det foregår efter undervisningen eller efter aftale. Selvfølgelig kan I ALTID kontakte os i løbet af skoletiden, når der kommer noget op.

Men vi har brug for at kunne snakke med pædagogerne om morgenen og vende evt. ændringer til dagen.

Til sidst

Mange informationer – men nu kan I holde ferie.

Det gør vi også nu efter et skoleår, der har givet os en længe ønsket gave: Naturbørnehuset Luffe. 

Vi er så umanerligt glade for det fantastiske arbejde, der gøres på den anden side af skolegården og her i SFO’en. Medarbejdernes kompetente engagement skaber liv og glæde, der smitter og fornemmes af alle, der kommer i nærheden af Luffe. Fremtiden ser god ud for tilgang til Naturbørnehuset og dermed også til Naturfriskolen.

Det kan vi ikke være foruden. Hurra, at det endelig er lykkedes, og stor tak til alle, der hjalp og hjælper.

Med billeder af glade børn, ønsker vi alle en dejlig sommer 🌞