Kom og vær med til

Naturfriskolens ordinære generalforsamling 

den 27. maj kl. 17:30 – 19:30 på skolen

Vi inviterer til en hyggelig aften med generalforsamling, børnepasning og mad til hele familien. Igen i år med corona venligt tilsnit. Det betyder, at børnene må spise sammen i køkkenet og efterfølgende må lege/blive passet i SFO’en.

Vi andre må ‘nøjes’ med en sandwich eller noget tilsvarende portionsanrettet, som vi kan tage med ind i salen med drikkevarer. Her kan vi så med en måneds forsinkelse afholde generalforsamling og snakke om skolen og næste års tiltag.

Vi håber på stort fremmøde, så vi er mange om at træffe beslutninger for vores fælles skole. Efter mødet er der kaffe med noget sødt, som man kan til- eller fravælge, afhængig af børn og sengetider.

På grund af  mad og børnepasning vil vi gerne have tilmeldinger, som gives til Hanne eller Jane i SFO, på skolens telefon: 5191 9876 eller på mail:  [email protected]

DAGSORDEN

1Velkomst
2Valg af ordstyrer
3Valg af referent
4Årsberetning ved formanden, Helene
5Årsberetning fra skolelederen, Kirsten
6Beretning fra tilsynsførende, Ejvind
7Gennemgang af skolens økonomi, revisor Peter Djernæs
8Valg af stemmetællere
9Valg af bestyrelsesmedlemmerforslag til kandidater
Valg af suppleanter
Bestyrelsen har kandidater, der stiller sig til rådighed
På valg er:  Rebekka Damgaard Olesen – genopstillerKarin Peitersen – genopstiller ikkeVeronika Grankovska – overvejer sit kandidatur
10Indkomne forslag Kort orientering om gældende vedtægter
11Eventuelt

De bedste hilsner fra Skolebestyrelsen ved Naturfriskolen