SOMMERBREV 2020

Linedanser – vælge livet, hvilken er din vej?

Følge hjertet, uforfærdet. Sige ja og nej. 

Verden spørger tit hvordan – og alt for lidt hvorfor.

Der er så mange ting, man kan – stå for det, du tror!

Gid du aldrig mister modet, og lader det onde uimodsagt.

Når viljen befries – da falder magt

Per Krøis Kjærsgaard, 1998

Læs videre “SOMMERBREV 2020”

Myretuen starter på fredag: HURRA HURRA HURRA

Kære forældre

Fredag eftermiddag fik vi endelig besked fra Morsø Kommune, at vi må åbne Naturfriskolen for jeres børn fredag den 1. maj.

Morsø Kommune skriver sådan:

Vi vil derfor gerne invitere Jer til:

Skolestart for Myretuen

fredag den 1. maj kl. 9 – 13

I forældre er velkomne til at deltage hele dagen, der primært vil foregå udenfor

Vi glæder os meget til at tage imod vores 5 nye børn – og Jer.

I modtager et brev med flere informationer om et par dage.

De bedste hilsner fra

alle på Naturfriskolen

/Kirsten

Naturfriskolens hverdag frem til den 11. maj

Kære alle

Tak for jeres tilbagemeldinger omkring SFO behov – og i det hele taget

Ud fra jeres behov er

SFO’ens åbningstider fra torsdag den 16. april og indtil videre:

 • Mandag til torsdag, kl. 6:40 – 16:30
 • Fredag, kl. 6:40 – 16

SFO’en har afspærret de områder med legetøj, der ikke skal bruges de kommende fire uger. Der barsles med spændende projekter, der primært vil foregå ude. Min mund er lukket med syv segl, men hvad minder ordet tipi jer om 😉

I øvrigt bliver der aflåst i SFO’en fra kl. 8:30 – 13, så morgenvagten kan rengøre og afspritte til eftermiddagens ophold.

Læs videre “Naturfriskolens hverdag frem til den 11. maj”

Naturfriskolen åbner igen

 1. Brev
 2. Facts 
  1. Datoer & tider
  2. Skal jeres børn starte i skole og SFO?
  3. Medbring
  4. Hverdagen de kommende uger
  5. Hygiejne
  6. Transport
  7. SFO
  8. Myretuestart
 3. Bilag
  1. Udklip fra undervisningsministeriet og sundhedsstyrelsen
  2. Link til pjece

Kære forældre

Så er vi på Naturfriskolen på plads med en sundhedsmæssig forsvarlig plan for nødundervisningen af børnene i 0. – 4. klasse og genåbningen af SFO. Børnene i de ældste klasser modtager fortsat nødundervisning hjemme.

Det er vigtigt for os at pointere, at børnene ikke møder en normal skoledag, når de kommer i skole. Undervisningsministeriet kalder det nødundervisning. Det bunder dels i omfanget af fag, muligheden for afvikling af undervisningen med afstand og kravet om, at de skal møde så få lærere og pædagoger som muligt. Så vi vil fokusere på dansk, matematik, engelsk og naturfag. 

Det bunder også i det helt usete, mærkelige og lidt skræmmende, at ministeren har suspenderet undervisningsloven. Midlertidigt heldigvis. I den kommende tid er der ikke de samme krav til indhold, læringsmål mm, men til lokaler og adfærd. 

Og så en advarsel 😉 – dette brev er langt, noget af det er også tungt. Men det handler om børnenes og dermed jeres sikkerhed i familierne. 

Læs videre “Naturfriskolen åbner igen”

Påskehilsen fra Naturfriskolen

Kære forældre

Ved denne tid plejer børnene at spise deres sidste madpakke inden en tiltrængt påskeferie. Vi synger ‘Ferie – ferie – ferie…’, inden de stormer hjem med påskeæg, bedsteforældre, skiferie eller Lalandia i øjnene.

Men der er ikke noget, der er normalt eller plejer i år. Det er Corona-år, hvor alle store og små har lært alt for meget om virus, karantæne, respiratorkapacitet og håndsprit.

Så har vi prøvet det med,  vi har prøvet det sammen – og vi glemmer det aldrig

Det var det år med Coronaen….. 

Som min barndoms månelanding, bilfrie søndage, massakren i München er lejret i min forståelse af verden, bliver dette forår en katalysator for  vores børns billede af deres verden.

Hmmm – det bliver vist lidt højtragende.

Uanset, så glæder vi os meget  til det bliver hverdag igen. Og satser stærkt på, at vi må åbne Naturfriskolen igen efter påske

Læs videre “Påskehilsen fra Naturfriskolen”

Kære alle

Jeg videresender her to breve til Jer; fra henholdsvis Morsø Kommune og Friskoleforeningen.
Som I ved, har regeringen og myndighederne forlænget lukningen af skoler og institutioner frem til den 14. april. Folketinget har vedtaget lov og bekendtgørelser, der udmønter de foranstaltninger, vi alle skal agere under. Brevet fra Morsø Kommune uddyber nok en gang rammerne for nødpasning og udsætter før-skole børnenes skolestart. På Naturfriskolen betyder det, at vores Myretuebørn ikke starter den 1. april som planlagt.

I forhold til nødpasning, vil jeg bede Jer kontakte os, hvis forlængelsen giver jer nye udfordringer

Ring gerne til Hanne; 2942 1632 eller undertegnede.
Brevet fra Friskoleforeningen er langt og måske kun spændende for særligt interesserede, men udfolder de afsnit i loven om midlertidige foranstaltninger og bekendtgørelserne, der handler om friskoler. På et enkelt punkt følger Naturfriskolen ikke anvisningerne i brevet fra Friskoleforeningen. Vi har nemlig besluttet, at der ikke opkræves betaling for SFO i april måned, med mulig forlængelse

Læs videre “Kære alle”

Ordinær generalforsamling den 12. maj 2020 på Naturfriskolen

I henhold til Naturfriskolens vedtægter varsler vi hermed datoen for den ordinære generalforsamlingen for at åbne for forslag til dagsordenen.

Vi modtager meget gerne alle input, der skal sendes til:

formand Helene Weiskvist: [email protected]

I kan også vælge at ringe eller sende en sms på:

mobilnr.: 26 29 15 49

På generalforsamlingen vil der under beretningerne blive orienteret om de faglige, sociale og økonomiske forhold på Naturfriskolen. Der bliver som altid mulighed for spørgsmål

Den endelige dagsorden udsendes 14 dage før mødet, som vi har på grund af de særlige forhold forårsaget af Cononavirus har udskudt til tirsdag den 12. maj, kl. 19

Med venlig hilsen

på vegne af 

Skolebestyrelsen ved Naturfriskolen

Helene Weiskvist